ຈະກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານຕົວແບບນໍ້າກະຕະ ເມືອງບົວລະພາ

379

ກົມຊົນລະປະທານກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ລົງນາມເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ອິນຊີພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານຕົວແບບນໍ້າກະຕະ ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນເນື້ອທີ່ທັງ ໝົດ 300 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງເປັນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກອົງການຝຣັ່ງ ເພື່ອການພັດທະນາ ຫຼື AFD ( Agence Francaise de Development ) ມູນຄ່າ 4 ລ້ານ 8 ແສນເອີໂຣ.

ໂຄງການຊົນລະປະທານຕົວແບບນໍ້າກະຕະ ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີເນື້ອທີ່ໂຄງການທັງໝົດປະມານ 300 ເຮັກຕາ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 3 ບ້ານ ໄດ້ແກ່: ບ້ານນາສົມບູນ, ບ້ານທ່າແຮ່ ແລະ ບ້ານນາພະນັ່ງ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວລວມມີວຽກກໍ່ສ້າງຟື້ນຟູລະບົບຊົນລະປະທານ, ການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜູ້ນໍາໃຊ້ນ້ຳ, ສົ່ງເສີມກຸ່ມຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊາວກະສິກອນໃນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນກຳ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກອົງການຝຣັ່ງ ເພື່ອການພັດທະນາ ( AFD ) ໃນມູນຄ່າລວມທັງໝົດ 4,8 ລ້ານເອີໂຣ. ໃນນີ້, 4,5 ລ້ານເອີໂຣ ແມ່ນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ AFD ແລະ 3 ແສນເອີໂຣ ແມ່ນທຶນປະກອບສ່ວນຂອງລັດຖະບານລາວ.

ໂຄງການໄດ້ເລີ່ມສຶກສາ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ແຕ່ປີ 2011 ມາຮອດ 2016 ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ AFD, ໃນປີ 2018 – 2019 ຈຶ່ງມີການສໍາຫຼວດ – ອອກແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ ໂດຍແມ່ນ ບໍລິສັດ SCHCES ຂອງຝຣັ່ງ, ໃນປີ 2020 ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາການອອກແບບການກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການຈາກກົມຊົນລະປະທານ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຂະບວນການຈັດ ຊື້ – ຈັດຈ້າງໃນເດືອນ 3/2020 ຜ່ານມາ.

ໂຄງການນີ້ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ 1 ປີ ພາຍຫຼັງສຳເລັດຈະເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະລະດູແລ້ງ ຈະສາມາດຜະລິດພືດໄດ້ 90 – 100 ເຮັກຕາ; ຈໍານວນຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 261 ຄອບຄົວ.

ພິທີເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວ, ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 6 ພະຈິກ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ ຣີເວີໄຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ບຸນຄໍາ ສີດາວົງ ຫົວໜ້າກົມຊົນລະປະທານກັບ ທ່ານ ແຫຼວຄຳ ວົງສາວັນທອງ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ອິນຊີພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

( ເນື້ອໃນ – ຮູບ: ກົມຊົນລະປະທານ )