ຈາກໄຂ່ນົກກະທາ 500 ໜ່ວຍ ຕໍ່ຍອດສ້າງລາຍຮັບຢ່າງໝັ້ນຄົງ

602

“ ພະນັກງານລັດຖະກອນ ສ້າງລາຍຮັບນອກໂມງລັດຖະການໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ” ນີ້ແມ່ນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ທີ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ເນັ້ນໜັກໃຫ້ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ.

ທ່ານ ໄວຍະກອນ ພະສີສົມບັດ ກໍແມ່ນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ນຳເອົາແນວທາງດັ່ງກ່າວມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດດີພໍສົມຄວນ. ປັດຈຸບັນເພິ່ນເປັນພະນັກງານຢູ່ສ່ວຍສາອາກອນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສ່ວນພັນລະຍາຄື ທ່ານ ນາງ ມະນີພອນ ບົວແກ້ວວິໄລ ເປັນພະນັກງານເຊັ່ນກັນ ຢູ່ຂະແໜງຊັບສິນລັດພະແນກການເງິນແຂວງ, ທັງສອງນອກຈາກພາກັນຮັບໃຊ້ພັກ – ລັດແລ້ວ ຍັງໄດ້ພາກັນເຮັດອາຊີບເສີມດ້ວຍການປູກ – ການລ້ຽງສັດ. ໃນນັ້ນ, ອັນທີ່ພາໃຫ້ຈຸດປະກາຍທີ່ແຮງກ້າ ກໍແມ່ນການລ້ຽງນົກກະທາ, ຈາກນັ້ນກໍມີການລ້ຽງສັດອື່ນໆເສີມອີກ ຄື: ເປັດ, ໄກ່, ປາ, ປັດຈຸບັນມີການປູກກົກດອກແຄຕື່ມອີກ.

ທ່ານ ໄວຍະກອນ ພະສີສົມບັດ ຫຼື ໝູ່ຄູ່ຄົນໃກ້ຊິດມັກເອີ້ນວ່າ ກົ້ງ ໄດ້ເລົ່າສູ່ນັກຂ່າວພວກເຮົາຟັງວ່າ: ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຢາກລ້ຽງນົກກະທາ ໄດ້ເລີ່ມມາແຕ່ປີ 2016 ຈາກການຊອກຮູ້ທາງສື່ອອນລາຍ, ທີ່ເປັນອາຈານໃຫຍ່ໃນການໃຫ້ບົດຮຽນທຸກຢ່າງ ໂດຍສະເພາະວິທີການເຮັດຄອກ, ວິທີການລ້ຽງ, ການບົວລະບັດຮັກສາ, ການໃຫ້ອາຫານ ແລະ ທຸກໆຢ່າງທີ່ຢາກຮູ້.

ເມື່ອໄດ້ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ກໍໄດ້ໄປຊື້ເອົາໄຂ່ນົກກະທາຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຈຳນວນ 500 ໜ່ວຍ, ມາຟັກໃນຕູ້ຟັກໄຂ່. ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ສ້າງຄອກໃຫ້ນົກຢູ່ ຈຳນວນ 2 ຄອກ; ເບື້ອງຕົ້ນການລົງທຶນກໍບໍ່ໄດ້ຫຼາຍ ເພາະເຮັດແບບຄອບຄົວ ແລະ ເຮັດທົດລອງເບິ່ງຊື່ໆ. ພາຍຫຼັງລູກນົກເບາະອອກມາ ກໍໄດ້ມີການໃຫ້ອາຫານເປັນປົກກະຕິ, ລ້ຽງມາໄລຍະໜຶ່ງ ນົກຈຳນວນດັ່ງກ່າວກໍໃຫຍ່ເຕັມທີ່ ແລະ ສາມາດອອກໄຂ່.

ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ນຳເອົາໄຂ່ທີ່ໄດ້ໄປຟັກຕື່ມອີກ ແລະ ໄດ້ນົກອອກມາອີກ 800 ໂຕ, ຕໍ່ມາກໍໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ. ຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ມີການຈຳໜ່າຍອອກຫຼາຍຊຸດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄຂ່, ໄຂ່ລູກ, ຈຳໜ່າຍລູກນົກ, ນົກທີ່ຈະເອົາໄປບໍລິໂພກ ຈົນສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ດີສົມຄວນ, ຄິດໄລ່ເບິ່ງແລ້ວມີເງິນເຫຼືອເກັບໄວ້ປີໜຶ່ງປະມານ 20 – 22 ລ້ານຕໍ່ປີ.

ທ່ານ ໄວຍະກອນ ພະສີສົມບັດ ຍັງເລົ່າສູ່ຟັງຕື່ມອີກວ່າ: ເນື້ອທີ່ດິນເກືອບເຄິ່ງເຮັກຕາ, ທີ່ພໍ່ – ແມ່ແບ່ງໃຫ້ຢູ່ເຂດບ້ານສະໜາມໄຊ ( ຄຸ້ມໜອງສະ ໂຮງງານຕີເຫຼັກເກົ່າ ) ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ, ປະກອບມີ ໜອງສະ 1 ໜອງ, ເດີ່ນລ້ຽງສັດ ແລະ ເດີ່ນເພື່ອປູກ ແລະ ປຸກສ້າງ.  ນອກຈາກການລ້ຽງນົກກະທາແລ້ວຍັງໄດ້ມີການລ້ຽງເປັດ, ໄກ່, ໄກ່ງວງ, ລ້ຽງປາຕື່ມອີກ ເພື່ອຈຳໜ່າຍ ແລະ ພໍໄດ້ຈຸນເຈືອຄອບຄົວ.

ສ່ວນພັນລະຍາ ກໍເປັນກຳລັງແຮງຊ່ວຍໃນການເກັບຜົນຜະລິດ ບວກກັບເປັນຜູ້ໄປຈຳໜ່າຍ ແລະ ເກັບກຳລາຍຮັບຢ່າງລະອຽດ. ໃນນັ້ນ, ທັງສອງພາກັນຕື່ນແຕ່ເຊົ້າເກັບດອກແຄ, ປັດຈຸບັນໃນສວນມີຕົ້ນດອກແຄ 100 ກວ່າຕົ້ນ ສາມາດເກັບດອກໄດ້ມື້ລະ 20 ກວ່າກິໂລ, ຂາຍໂລໜຶ່ງ 9.000 ກີບ, ມີລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍດອກແຄ ເກືອບ 200.000 ກີບຕໍ່ວັນ; ສຳລັບດອກແຄ ສາມາດເກັບດອກໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ປະມານ 7 – 8 ເດືອນ. ຈາກນັ້ນ, ກໍໄດ້ເກັບໄຂ່ນົກ, ເກືອນົກ ພ້ອມທັງເກືອປາ, ເກືອເປັດ – ໄກ່ ພໍເຖິງເວລາ 7 ໂມງ ກໍພາກັນກັບເມືອເຮືອນ ເພື່ອພ້ອມກັນໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງພັກ – ລັດຕໍ່, ເລີກການ 17:00 ໂມງ ກັບເມືອປ່ຽນເຄື່ອງ, ໃສ່ຊຸດຊາວກະສິກອນເຮັດໜ້າທີ່ເໝືອນເດີມ ເຮັດທຸກມື້ຈົນກາຍເປັນກິດຈະວັດປະຈຳວັນ.

ອາຊີບເສີມຂອງພະນັກງານ ເຖິງວ່າມັນຈະເປັນກິດຈະການບໍ່ໃຫຍ່, ບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ຖ້າຫາກພວກເຮົາເຮັດດ້ວຍໃຈມັກ, ເປັນລະບົບ, ມີການໄລ່ລຽງ, ສິ່ງສຳຄັນໃຫ້ຮູ້ຈັກເກັບອອມ, ທຸກຢ່າງກໍຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ.