JDB ເຊັນສັນຍາສະໜອງເງິນກູ້ເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ອອກບັດເອທີເອັມ ຄູ້ມຄອງອຸປະຕິເຫດ ກັບສະຖາບັນຣັຕນະ

604

ໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ 2020 ທີ່ສະຖາບັນຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການປະຕິບັດໂຄງການເງິນກູ້ເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ອອກບັດ ATM Healthy life ຄູ້ມຄອງອຸປະຕິເຫດ ລະຫ່ວາງ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ສະຖາບັນຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ. ຝ່າຍທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຮ່ວມລົງນາມໂດຍ ທ່ານ ວິໄລ ສີພະພອນ ຜູ້ອໍານວຍໃຫຍ່ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຝ່າຍສະຖາບັນຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຮ່ວມລົງນາມໂດຍ ທ່ານ ປອ. ບຸນເທືອງ ມູນລາສີ ຜູ້ອໍານວຍການ ສະຖາບັນຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ໂດຍຊ້ອງໜ້າ ທ່ານ ປອ. ສົມເພັດ ຣັຕະສີມ ປະທານສະຖາບັນຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມີຄະນະອຳນວຍການ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ, ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແມ່ນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ຍັງຂາດທຶນຮອນ ທີ່ຢາກສຶກສາຮໍ່າຮຽນ ໃນລະດັບຊັ້ນສູງ-ປະລິນຍາຕີ-ປະລິນຍາໂທ, ເພື່ອສະໜັບສະໜູນເງິນກູ້ຢືມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ໃນສະຖາບັນຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ສາມາດກູ້ຢືມທຶນເພື່ອການສຶກສາດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການສຶກສາຮໍ່າຮຽນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ເຂົ້າເຖີງການບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວ ສະດວກສະບາຍ ໃນການເຮັດທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນ, ອອກບັດ ATM Healthy life

ໃນບັດດັ່ງກ່າວ, ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການຖອນເງິນຈາກຕູ້ ATM ເປັນບັດປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດຢູ່ໃນບັດດຽວກັນ, ສາມາດຄູ້ມຄອງອຸປະຕິເຫດໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍການຄຸ້ມຄອງດັ່ງນີ້: ຖ້າເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຈະໄດ້ຮັບ 6,000,000 ກີບ, ຄ່າປິ່ນປົວຈາກອຸປະຕິເຫດ ສູງສຸດ 500,000 ກີບ/ຄັ້ງ, ສາມາດໃຊ້ໄດ້ 10 ຄັ້ງຕໍ່ປີ.
ສໍາລັບເງິນກູ້ເພື່ອການສຶກສາແມ່ນສະຖາບັນຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລພກິດ ຈະຕ້ອງເປີດບັນຊີນຳທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາກ່ອນ ແລ້ວທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາຈະໂອນເງິນຄ່າຮຽນເຂົ້າບັນຊີຂອງສະຖາບັນ ພາຍຫຼັງນັກສຶກສາໄດ້ຮັບການອະນຸມັດວົງເງິນກູ້ແລ້ວ ໂດຍຜ່ານລະບົບປ່ອງບໍລິການທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍຕັດຈາກບັນຊີຂອງນັກສຶກສາຜູ້ກູ້ຢືມ ທີ່ມີບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ

ປັດຈຸບັນ, ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຫຼາຍອົງກອນ, ຫຼາຍສະຖາບັນ ແລະ ຫຼາຍບໍລິສັດ-ຫຼາຍໂຮງງານ ເພື່ອບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ຄົບວົງຈອນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ທຸກລະດັບຢ່າງເທົ່າທຽມກັນໂດຍປະຕິບັດຄໍຳຂວັນທີ່ວ່າ: ພວກເຮົາຈະ “ ເຕີບໃຫ່ຍໄປພ້ອມກັນ “
[ເນື້ອໃນ-ພາບ : ຄໍາຕົ້ນ ວໍລະຈັກ]