ຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ – 19 ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຈະເຕີບໂຕພຽງ 3,3% ໃນປີນີ້

378

ຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ – 19, ບັນຫາໄພທໍາມະຊາດເກີດຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມຫຼາຍຄາດໝາຍ ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍຄາດວ່າເສດຖະກິດຂອງປະເທດຈະເຕີບໂຕພຽງ 3,3% ໃນປີນີ້.

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2021 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ 2020 ວ່າ: ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກທີ່ແກ່ຍາວມາຫຼາຍປີ, ບັນຫາໄພທໍາມະຊາດເກີດຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ – 19 ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ໂດຍກົງໜັກໜ່ວງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄາດໝາຍຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.

ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກຫຼາຍປັດໄຈເປັນທີ່ປະຈັກ ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ ( GDP ) ຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດ້ພຽງ 3,3% ( ແຜນດັດແກ້ 3,3% – 3,6% ) ມູນຄ່າຕາມລາຄາໃນປີ 173.138 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້, ຂະແໜງກະສິກໍາຂະຫຍາຍຕົວຕາມແຜນດັດແກ້ 2,3% ກວມເອົາ 16,6% ຂອງ GDP; ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາຂະຫຍາຍຕົວ 9,8% ກວມເອົາ 33% ຂອງ GDP ( ແຜນດັດແກ້ຂະຫຍາຍຕົວ 6,8% ); ຂະແໜງບໍລິການ -1,6% ກວມເອົາ 39,5% ຂອງ GDP ( ແຜນດັດແກ້ຂະຫຍາຍຕົວ 1,7% ).

ດ້ານລາຍຮັບຮອດທ້າຍເດືອນ 9/2020 ປະຕິບັດໄດ້ 14.674 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 64,57% ຂອງແຜນດັດແກ້, ໝົດປີຈະສູ້ຊົນໃຫ້ປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນດັດແກ້, ດ້ານລາຍຈ່າຍຮອດທ້າຍເດືອນ 9/2020 ປະຕິບັດໄດ້ 17.902 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 54,18% ຂອງແຜນດັດແກ້, ລັດຖະບານຮັບປະກັນລາຍຈ່າຍທີ່ຈໍາເປັນ ໂດຍສະເພາະເງິນເດືອນ, ເງິນນະໂຍບາຍ, ຊໍາລະໜີ້ສິນ ແລະ ວຽກສຸກເສີນໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ, ຈະສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍຢ່າງຮັດກຸມຕາມນະໂຍບາຍປະຢັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍໝົດປີຕໍ່າກວ່າແຜນດັດແກ້.

ດ້ານການດຸນດ່ຽງງົບປະມານຕາມຕົວເລກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ 9 ເດືອນມີການຂາດດຸນ 3.228 ຕື້ກີບ; ຈະສືບຕໍ່ສູ້ຊົນລະດົມທຶນດຸນດ່ຽງງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການຂາດດຸນ ແລະ ຊໍາລະໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ດ້ານການບໍລິຫານໜີ້ສິນສາທາລະນະລັດຖະບານ ເຫັນໄດ້ສະພາບໜີ້ສິນສາທາລະນະຂອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນມີຄວາມໜັກໜ່ວງ ແລະ ກາຍເປັນຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດແຜນແກ້ໄຂເປັນສະເພາະໜ້າ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວຢ່າງຊັດເຈນ ໂດຍພະຍາຍາມຫຼຸດການຂາດດຸນງົບປະມານລົງແຕ່ລະປີ, ໄດ້ແຍກການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນອອກມາຄຸ້ມຄອງສະເພາະ ໂດຍຢຸດຕິການກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດມາດຸນດ່ຽງລາຍຈ່າຍງົບປະມານປົກກະຕິ, ການກູ້ຢືມຕ່າງປະເທດສາມາດກູ້ໄດ້ສະເພາະ ເພື່ອມາຊໍາລະຕົ້ນທຶນເງິນກູ້ຕ່າງປະເທດທີ່ຄົບກໍານົດເທົ່ານັ້ນ, ມາຮອດປັດຈຸບັນລັດຖະບານຍັງສາມາດຊໍາລະຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິຂອງໜີ້ຕ່າງປະເທດ.

ສ່ວນການແກ້ໄຂໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນພາກປົກກະຕິ ປະຈໍາປີ 2020. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ສໍາເລັດການຄົ້ນຄວ້າວິທີການແກ້ໄຂໜີ້ສິນດ້ວຍຮູບແບບອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ ແລະ ການອອກພັນທະບັດ, ໄດ້ປະຕິບັດຜົນຂອງການກວດກາຕາມຜົນການກວດສອບ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າມີໂຄງການຕ້ອງຫັກລົບມູນຄ່າ ຈໍານວນ 180 ໂຄງການ, ມູນຄ່າຫັກລົບ 1.861,59 ຕື້ກີບ ແລະ ຮອດທ້າຍປີ 2020 ຄາດວ່າຈະສາມາດຫັກລົບໄດ້ 578,35 ຕື້ກີບ.