ທ່ານສາມາດຊື້ປະກັນໄພລ້ານຊ້າງ ຜ່ານທາງບໍລິສັດ ດີພີແອວ ໂບຼກເກີ ລາວ

386

ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ (LAP) ລົງນາມຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ດີພີແອວ ໂບຼກເກີ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ. ຈຸດປະສົງຂອງການຮ່ວມມື ເພື່ອສົ່ງເສີມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນດ້ານການປະກັນໄພໃຫ້ກັບສັງຄົມລາວ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ ເພື່ອເປົ້າໝາຍທຸລະກິດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄປພ້ອມໆກັນ

ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງທັງສອງບໍລິສັດແມ່ນພ້ອມກັນພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນປະກັນໄພ ແລະ ການຂາຍຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງບໍລິສັດ ດີພີແອວ ໂບຼກເກີ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ກໍ່ມີຄວາມພ້ອມໃນການບໍລິການດ້ານການປະກັນໄພທຸກປະເພດ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຈັດສັນຄຸ້ມຄອງທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ອົງກອນທຸລະກິດຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ

ພິທີດັ່ງກ່າວ, ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 15 ຕຸລາ 2020 ຜ່ານມາ, ເປັນການລົງນາມເຊັນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດລະຫວ່າງ ທ່ານ ນາງພິດສະໃໝ ຫຼວງລາດ, ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ດີພີແອວ ໂບຼກເກີ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ກັບ ທ່ານ ໂດດັງ ຄາງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ (LAP) ພ້ອມດ້ວຍທີມງານທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ