JDB ທົບທວນຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະ ແຜນ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2020

544

ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫຼື JDB ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ 09 ເດືອນ ຂອງປີ 2020 ແລະ ຄາດຄະເນ 03 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 ເຊິ່ງໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າເປັນໄປຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ຢ່າງໜ້າເພີ່ງພໍໃຈ ເຖິງວ່າຈະມີສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ກໍຕາມ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຈາກການນໍາໃຊ້ບັດ ATM, VISA, Master Card, UPI, JDB Yes, ເຄື່ອງຮູດບັບ EDC ແລະ ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆຫຼຸດລົງ ຍ້ອນບໍ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ.

ທ່ານ ວິໄລ ສີພະພອນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ກ່າວວ່າ: ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທຸກຄົນ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງ ທ່ານ ເອກະພັນ ພະພິທັກ ປະທານສະພາບໍລິຫານທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຫັນວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດ ໂດຍການເລັ່ງປ່ອຍສິນເຊື່ອເຂົ້າໃນການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ເຊິ່ງໄດ້ອອກຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອ ໂດຍສະ ໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ; ເງິນກູ້ເພື່ອນັກສຶກສາພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ເງິນກູ້ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ເງິນກູ້ຫັນຊັບເປັນທຶນ, ເງິນກູ້ SME, ເງິນກູ້ Corporate ແລະ ອື່ນໆ. ຄາດວ່າ 03 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 ຈະໃຫ້ມີຜົນກໍາໄລ ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນການປີ2020

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງໃໝ່ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງທະນາຄານ ໂດຍປະຕິບັດຕາມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ເອກະພັນ ພະພິທັກ ເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານອີກວາລະໜຶ່ງ ແລະ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບມາຈາກຂ້າງນອກ 1 ທ່ານ ມາເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ; ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ເພີ້ມອີກ 1 ທ່ານ ເພື່ອຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງປັບປຸງສະພາບໍລິຫານຂອງ JDB ໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາໃຫ້ກ້າວໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ປັດຈຸບັນ, ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຫຼາຍອົງກອນ ແລະ ຫຼາຍບໍລິສັດ ເພື່ອບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ຄົບວົງຈອນ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າທຸກລະດັບຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ປະຕິບັດນະໂບຍາຍຕ່າງຝ່າຍມີຜົນປະໂຫຍດ ຕາມຄໍາຂວັນ ທີ່ວ່າ: “ ເຕີບໃຫຍ່ໄປພ້ອມກັນ “

ພິທີດັ່ງກ່າວ, ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ 2020 ຢູ່ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫຼື JDB ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ເອກະພັນ ພະພິທັກ ປະທານສະພາບໍລິຫານທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ມີຄະນະສະພາຜູ້ບໍລິຫານ, ຜູ້ອໍານວຍການໃຫ່ຍ, ຄະນະອໍານວຍການ, ຄະນະພະແນກ, ຕະຫຼອດເຖິງຫົວໜ້າສູນບໍລິການ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.