JDB ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ກັບ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ LDB.

833

ໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ 2020 ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ ຫຼື JDB ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານທຸລະກິດ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ (JDB) ແລະ ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ (LDB).

ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານໃນພິທີຄັ້ງນີ້ມີ ທ່ານ ເອກະພັນ ພະພິທັກ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ, ທ່ານ ສຸລິສັກ ທໍານຸວົງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊໍາລະສະສາງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ, ທ່ານ ປອ. ສົມປະດິດ ວໍລະຈິດ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບໍລິສັດ LAPNet ມີບັນດາຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການທີ່ກຽວຂ້ອງທັງສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ໃນການເຊັນສັນຍາຄັ້ງນີ້, ຝ່າຍທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາແມ່ນ ທ່ານ ວິໄລ ສີພະພອນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ JDB ແລະ ຝ່າຍທະນາຄານພັດທະນາລາວແມ່ນ ທ່ານ ປອ.ອາຄົມ ປຣະເສີດ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່LDB.

ຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ລູກຄ້າທັງສອງທະນາຄານ, ທັງເປັນການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ ຜະລິດຕະ ພັນຕ່າງໆ ແລະ ເປັນການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບໍລິການໃຫ້ກ້ວາງຂວາງຍິ່ງຂຶ້ນ ເຊິ່ງທັງສອງທະນາຄານຈະຮ່ວມມືກັນໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເປັນສອງທະນາຄານທໍາອິດທີ່ຮ່ວມມືກັນພັດທະນາຮ່ວມກັນນໍາໃຊ້ Function ຂອງ LAPNet ຄື: ຖອນເງິນຂ້າມທະນາຄານຜ່ານຕູ້ ATM ແລະ ຊໍາລະສະສາງຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ EDC ຮ່ວມກັນ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ ຈະສະໜອງເຄື່ອງຮູດບັດ EDC ໃຫ້ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ເພື່ອຮັບບັດ ATM, VISA, MasterCard ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງສາມາດປ່ອຍເງິນກູ້ຮ່ວມກັນໄດ້ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆອີກ ເພື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບວນການ ແລະ ສ້າງຜົນງານຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງອົງຄະນະພັກ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ປັດຈຸບັນ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຫຼາຍອົງກອນ ແລະ ຫຼາຍບໍລິສັດ ເພື່ອບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ຄົບວົງຈອນໃຫ້ກັບລູກຄ້າທຸກລະດັບຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ໂດຍປະຕິບັດນະໂບຍາຍຕ່າງຝ່າຍມີຜົນປະໂຫຍດຕາມຄໍາຂັວນທີ່ວ່າ: “ ເຕີບໃຫຍ່ໄປພ້ອມກັນ “.

(ເນື້ອໃນ-ພາບ: ຄໍາຕົ້ນ ວໍລະຈັກ)