ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ ໃຫ້ສະຫະກອນຜູ້ຜະລິດກາເຟ ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ.

512

ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອລ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ “ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຫ້ອງການແບບທັນສະໄໝ” ໃຫ້ແກ່ສະຫະກອນຜູ້ຜະລິດກາເຟ ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-24 ສິງຫາ 2020 ທີ່ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ. ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ທັງເປັນການຍົກສູງປະສິດທິພາບຂອງວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອລໃນຍຸກການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ 4.0 ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມຮູ້ດ້ານ “ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຫ້ອງການແບບທັນສະໄໝ” ໃຫ້ແກ່ສະຫະກອນຜູ້ຜະລິດກາເຟ ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ.

ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮຽນຮູ້ການນໍາໃຊ້ “ລະບົບຄຸ້ມຄອງເອກະສານຂາເຂົົ້າ-ຂາອອກ (e-Document); ລະບົບຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ (e-Personal); ລະບົບຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ (e-Inventory)” ຊຶ່ງບັນດາຊັອຟແວຣ໌ດັ່ງກ່າວແມ່ນຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າຂອງກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອລ ໃນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອເປັນການຍົກສູງປະສິດ ທິພາບຂອງປະຕິບັດວຽກງານໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຫ້ອງການແບບທັນສະໄໝ ລວມທັງມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປະຢັດງົບປະມານ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຍັງມີການທັດສະນະສຶກສາຢ້ຽມຊົມໂຮງງານ, ຫ້ອງທົດລອງ, ໂຮງອິ້ວ ແລະ ສວນກາເຟຂອງສະມາຊິກສະຫະກອນ; ຢ້ຽມຊົມຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ວິທິການຊີມກາເຟຂອງສະຫະກອນອີກດ້ວຍ. ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ສິຣິລັກ ໄຊຍະບຸນຊູ ຮອງຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອລ ແລະ ທ່ານ ໄຊຍະກອນ ອ່ອນນາລີ ຜູ້ຈັດການສະຫະກອນຜູ້ຜະລິດກາເຟເຂດພູພຽງບໍລະເວນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກທັງໝົດ ຈໍານວນ 10 ກວ່າທ່ານ.

(ຂໍ້ມູນ-ພາບ: ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອລ)