ສູນຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດ ລົງຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍ້າດື່ມປາໂລມາຄຳ.

637

ສູນຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງຂຶ້ນກັບກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນນໍ້າດື່ມຂອງບໍລິສັດ ປາໂລມາຄຳ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ກາໝາຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ບໍລິສັດເອງໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ປອດໄພ, ຍຸຕິທຳ ລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍບໍ່ມີການເອົາລັດເອົາປຽບກັນ.

 ຫຼ້າສຸດ, ໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ທາງຄະນະກຳມະການຈາກກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ໂດຍສົມທົບກັບພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕິດຕາມຂັ້ນຕອນຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງຜະລິດຕະພັນນໍ້າດື່ມຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວຈຳນວນຜະລິດຕະພັນລະ 2 ຕົວຢ່າງ ຕາມຂະໜາດ 250 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml ແລະ 2500 ml ເພື່ອມາທົດສອບຄືນ ແລະ ຢັ້ງຢືນດ້ານຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຄືນໃໝ່ ເຊິ່ງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ບ້ານລັດຕະນະລັງສີໃຕ້ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

(ເນື້ອໃນ-ພາບ: ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ)