ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍການຄຸ້ມຄອງສັດນ້ຳ – ສັດປ່າ

550

ເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ກໍຄືພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບກົດໝາຍການຄຸ້ມຄອງສັດນ້ຳ – ສັດປ່າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2020 ຜ່ານມາ ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍການຄຸ້ມຄອງສັດນ້ຳ – ສັດປ່າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂຶ້ນໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບຸນຈັນ ປານຟອງເພັດ ເຈົ້າເມືອງໂພນທອງ, ມີ ທ່ານ ຊ້າງ ສະນະຜົນ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ວິຊາການຫ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ຫຸ່ມພັນ ນິດທິກອນ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງກວດກາປ່າໄມ້ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສັດນໍ້າ – ສັດປ່າ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຄັ້ງນີ້ ເປັນການສົ່ງເສີມການລ້ຽງ, ການຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ການນຳໃຊ້ສັດນ້ຳ – ສັດປ່າໄດ້ຢ່າງຍາວນານ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຳມະຊາດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດ, ແນໃສ່ຈຳກັດການຫຼຸດລົງ ແລະ ການສູນພັນຂອງສັດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງສັດນ້ຳ – ສັດປ່າ ລວມທັງຄວາມສົມດຸນຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ທຳມະຊາດ, ປະກອບສ່ວນການຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ເປັນທ່າແຮງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ, ປຸກລະດົມການມີສ່ວນຮ່ວມປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ສັດນ້ຳ – ສັດປ່າແບບຍືນຍົງ. ພ້ອມນີ້, ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ໂຄງການ ( Reduction of Emission from Deforestation and Forest Degradation: REDD+) REDD+ ແມ່ນການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຫຼື ທາດອາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນຂຶ້ນ ເຊິ່ງເກີດຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້, ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມເປັນໂຄງການທີ່ມີຈຸດປະສົງປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ພັດທະນາປ່າໄມ້ໃຫ້ຍືນຍົງ, ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ໃນຕອນທ້າຍ ທ່ານ ບຸນຈັນ ປານຟອງເພັດ ກໍໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ທີມງານຂັ້ນແຂວງ ທີ່ມາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສັດນ້ຳ – ສັດປ່າ ລວມທັງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ເມືອງໂພນທອງ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ທັງໄປໝູນໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ.