ເມືອງໂຂງ ມີເງິນກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ ກວ່າ 17 ຕື້ກີບ

501

ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ, ມີເງື່ອນໄຂກູ້ຢືມເພື່ອທຳການຜະລິດ, ເຮັດທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນກູ້ຢືມເງິນນອກລະບົບທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍສູງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາບ້ານດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ.

ມາຮອດປັດຈຸບັນ ທົ່ວເມືອງລວມມີທັງໝົດ 86 ກອງທຶນ ລວມທັງສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ຝາກປະຢັດ ( ສສງ ) 2 ແຫ່ງ; ໃນນັ້ນເປັນກອງທຶນທີ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງຮັບຜິດຊອບ ຈຳນວນ 20 ກອງທຶນ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ – ປ່າໄມ້ເມືອງຮັບຜິດຊອບ ຈຳນວນ 68 ກອງທຶນ ລວມມີເງິນທ້ອນຂອງສະມາຊິກທັງໝົດ ຈຳນວນ 17.355 ລ້ານກວ່າກີບ, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 6.020 ຄົນ ຍິງ 3.815 ຄົນ.

ທ່ານ ທອງໃສ ສີມຈະເລີນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ – ປ່າໄມ່ເມືອງ ເປີດເຜີຍໂອກາດເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານກອງທຶນພັດທະນາບ້ານໃນທົ່ວເມືອງ ປະຈຳປີ 2020 ໃນວັນທີ 19 ສິງຫານີ້ ພາຍໃຕ້ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນເຮັງ ກົມປະເສີດ ຮອງເຈົ້າເມືອງໂຂງ, ມີບັນດາທ່ານກຳມະການພັກເມືອງ, ຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງ, ເລຂາພັກບ້ານ, ນາຍບ້ານ ແລະ ຄະນະກອງທຶນບ້ານເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ໃນທົ່ວເມືອງມີກອງທຶນພັດທະນາບ້ານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ສາມາດປັນຜົນໃນທ້າຍປີໃຫ້ສະມາຊິກມີ ຈຳນວນ 16 ກອງທຶນ ແລະ ຍັງມີກອງທຶນທີ່ບໍ່ສາມາດປັນຜົນໃຫ້ສະມາຊິກໄດ້ ມີຈຳນວນ 46 ກອງທຶນ.

ໂອກາດດຽວກັນ, ປະທານກອງປະຊຸມກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຄະນະກອງທຶນທີ່ເຫັນວ່າຍັງອ່ອນ ຈົ່ງໄດ້ເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດລະບຽບຂອງກອງທຶນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ມີການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງທຶນບ້ານ, ທີ່ສຳຄັນຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງທຶນຂັ້ນເມືອງກໍຍັງຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.