ການໄຫຼຂອງເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ອີກສິ່ງທ້າທາຍຕ້ອງຮ່ວມກັນແກ້ໄຂ

504

ພຶດຕິກໍາການໄຫຼຂອງເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໄດ້ແກ່ການຊໍາລະສະສາງ, ການໂອນເງິນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຕົວຈິງ, ການບິດເບືອນລາຄາຊື້ – ຂາຍ ຖືວ່າເປັນບັນຫາໃໝ່ຂອງລາວເຮົາທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄົ້ນຄວ້າຢ່າຈິງຈັງ ແລະ ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ຫຼ້າສຸດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໄດ້ເປີດເຜີຍຜົນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບປະເດັນດັ່ງກ່າວ ໂດຍໄດ້ຍົກເອົາການເກັບລາຍຮັບຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໂດຍລົງເລິກ 2 ກໍລະນີສຶກສາ ໄດ້ແກ່: ການສົ່ງອອກແຜ່ນທອງແດງ ແລະການສົ່ງອອກກາເຟຂອງ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ຮັກສາການຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ກ່າວວ່າ: ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການໄຫຼຂອງເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 1 ກັນຍາ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ເຊິ່ງຫົວຂໍ້ຄົ້ນຄວ້າແມ່ນ “ ການໄຫຼຂອງເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອປັບປຸງການເກັບລາຍຮັບຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ”, ທັງໝົດນີ້ກໍເພື່ອປັບປຸງ, ຄຸ້ມຄອງການໄຫຼຂອງທຶນທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ SDG.

ສໍາລັບເຫດຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນວ່າໄລຍະຜ່ານມາການໄຫຼຂອງເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໂດຍສະເພາະການຊໍາລະສະສາງ, ການໂອນເງິນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຕົວຈິງ, ການບິດເບືອນລາຄາຊື້ – ຂາຍ ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນກິດຈະກໍາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ. ໃນສ່ວນຂອງ ສປປ ລາວ ກໍເປັນປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການທຶນຈໍານວນຫຼາຍເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍຕ່າງໆ ຈຶ່ງມີ ຄວາມສ່ຽງໃນການບິດເບືອນລາຄາ, ການຊໍາລະສະສາງ, ການໄຫຼຂອງເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ອື່ນໆ. ຖ້າເຮົາສາມາດຮູ້ທັນສະພາບການດັ່ງກ່າວກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຮັບມື, ແກ້ໄຂ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍຕ່າງໆທີ່ລັດກໍານົດໄວ້ ເຊິ່ງການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວເປັນການເປີດທາງໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າຈະເກີດມີບັນຫາບໍ່ຢູ່ລາວເຮົາ?.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ວັນໄຊ ໄຊຍະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ພະຍາກອນເສດຖະກິດ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ທັງເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານເສດຖະສາດຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະເໜີບົດການໄຫຼຂອງເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການບິດເບືອນລາຄາ ປະກອບມີ 3 ຫົວຂໍ້ຫຼັກ ຄື:

1 ດ້ານການຄ້າ ( ການບິດເບືອນທາງດ້ານລາຄາສິນຄ້າ, ຄຸນນະພາບສິນຄ້າ, ປະລິມານສິນຄ້າ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ການຟອກເງິນ ).

2 ອາດຊະຍາກໍາ ( ຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ – ອາວຸດເຖື່ອນ, ການລັກລອບຕ່າງໆ ).

3 ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

ໃນນີ້, ໄດ້ລົງເລິກກໍລະນີສຶກສາການສົ່ງອອກແຜ່ນທອງແດງ ( 2012 – 2017 ) ແລະ ການສົ່ງອອກກາເຟ ( 2012 – 2017). ສໍາລັບການສົ່ງອອກແຜ່ນທອງແດງ ສ່ວນໃຫຍ່ລາຄາທີ່ແຈ້ງແມ່ນຢູ່ໃນຂອບລາຄາອ້າງອີງຕາມຕະຫຼາດ ເຮັດໃຫ້ມີການແຈ້ງເກີນ 0,4% ຂອງມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການກໍານົດລາຄາຄົງທີ່ລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການເໜັງຕີງຂອງລາຄາຕະຫຼາດ. ສ່ວນການສົ່ງອອກກາເຟ ( 2012 – 2017 ) ເຫັນວ່າການແຈ້ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແຈ້ງຕໍ່າກວ່າລາຄາອ້າງອີງ ກວມ 77,1% ຂອງມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ຄິດເປັນມູນຄ່າທີ່ແຈ້ງຕໍ່າກວ່າລາຄາຕະຫຼາດໂລກ ປະມານ 260 ລ້ານໂດລາ ເຮັດໃຫ້ລັດເສຍລາຍຮັບປະມານ 3,1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และข้อความ

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນະລົງລິດ ນໍລະສິງ ຫົວໜ້າກົມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນນິຕິກຳ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ກ່າວວ່າ: ການໄຫຼຂອງເງິນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ການໄຫຼຂອງທຶນຜິດກົດໝາຍໃນລາວເຮົາ ຫາກເວົ້າໃນແງ່ຂອງກົດໝາຍມີຫຼາຍອົງປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂອນເງິນ ຫຼື ການບິດເບືອນລາຄາ, ບາງຄັ້ງກະບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນກໍານົດໃນກົດໝາຍຢ່າງຊັດເຈນ ເຊິ່ງອົງການສາກົນໄດ້ເອີ້ນວ່າເງິນສີເທົາ. ສໍາລັບໃນທາງປະຕິບັດກົດໝາຍແລ້ວການແຈ້ງລາຄາ ຫຼື ການຊື້ – ຂາຍສູງ ກວ່າມູນຄ່າຕົວຈິງ ຖືວ່າຍັງເປັນບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສົມຄວນ ເນື່ອງຈາກຍັງບໍ່ທັນມີນິຕິກໍາ, ຄູ່ມື ຫຼື ກົດໝາຍທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວຖືກຕ້ອງແທ້ ຫຼື ບໍ່? ເພາະມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ລົງເລິກເປັນອັນລະອຽດຕື່ມອີກ.

ດ້ານ ທ່ານ ໄພທູນ ພຽງມາລາ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນສ່ວນຂອງຂະແໜງອາກອນພວກເຮົາ ເຊິ່ງໄດ້ມີ 6 ກົດໝາຍ ແລະ ມີຫຼາຍນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍທີ່ອອກມາ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ເຊິ່ງການໄຫຼຂອງເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຖືວ່າເຮັດໃຫ້ລັດເສຍລາຍຮັບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງມີທັງການບິດເບືອນລາຄາໃນເຄືອຄ່າຍດຽວກັນ ຫຼື ນອກເຄືອຂ່າຍ. ສໍາລັບການກໍານົດລາຄາໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່ ແລະ ກະສິກຳ ຖືວ່າຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນເລື່ອງຂອງລາຄາຕົວຈິງກັບລາຄາຕະຫຼາດໂລກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລາຄາສັນຍາ ແລະ ລາຄາຊື້ – ຂາຍຕົວຈິງ.

ຂະນະທີ່, ທ່ານ ວັດທະນາ ນໍລິນທາ ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ທັດສະນະຕື່ມວ່າ: ການໄຫຼຂອງເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນບ້ານເຮົາຖືວ່າເປັນເລື່ອງໃໝ່ຫຼາຍ ເຊິ່ງປະມານ 70% ແມ່ນເກີດມາຈາກເບື້ອງເສດຖະກິດ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າເປັນອັນສະເພາະ ເຊິ່ງໃນສະພາບບ້ານເຮົາມັນຈະມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຄຸນນະພາບສິນຄ້າ, ລາຄາ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານຕ່າງໆ ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດມີສະພາບດັ່ງກ່າວດັ່ງທີ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກປະເຊີນມາກ່ອນໜ້ານັ້ນ.

ในภาพอาจจะมี 24 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ເວົ້າສໍາລັບໃນຖານະເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າ ເຫັນວ່າບ້ານເຮົາຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດຫຼາຍດ້ານທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງຈາກເປັນເລື່ອງໃໝ່ ແລະ ນິຕິກໍາ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລະບຸທີ່ຊັດເຈນ. ຖ້າອີງໃສ່ຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ຕິດຕາມວ່າສິ່ງໃດເປັນປັດໄຈທີ່ພາໃຫ້ເກີດລັກສະນະດັ່ງກ່າວ; ເຊິ່ງທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຫຼາຍຂຶ້ນໃນການກໍານົດຂອບເຂດ, ຫຼັກການ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ອື່ນໆ.

ທ່ານ ນາງ ກິນນະລອນ ພິມມະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກເສດຖະກິດມະຫາພາກ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ທັງເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານວິທະຍາສາດການເມືອງ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ສໍາລັບການສົ່ງອອກແຜ່ນທອງແດງ ແລະ ກາເຟ ພາກລັດເຮົາຍັງບໍ່ທັນມີເຄື່ອງມືທີ່ຄົບຖ້ວນໃນການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເຊິ່ງທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ລົງເລິກເປັນອັນສະເພາະຢ່າງລະອຽດ.

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບບັນຫາ “ ການໄຫຼຂອງເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ” ເພື່ອປັບປຸງການເກັບລາຍຮັບຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມເສດຖາປາຣັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງ ທ່ານ ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່.