ຢູນິກເທັກ ຜູ້ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ວຍລະບົບດິຈິຕອລ.

712

ເມື່ອເວົ້າເຖິງສະມາດທ໌ເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼາຍທ່ານອາດຈະເຄີຍເຫັນ ຫຼື ເຄີຍໄດ້ສໍາຜັດດ້ວຍຕົນເອງມາແລ້ວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະມາດທ໌ໂຮມ (Smart Home); ສະມາດທ໌ຟາມ (Smart Farm); ສະມາດທ໌ກາດທ໌ (Smart Card); ສະມາດທ໌ໄອທີ (Smart IT); ສະມາດຄາຣ໌ (Smart Car); ສະມາດທ໌ໂຟນ (Smart Phone) ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເປັນນະວັດຕະກໍາອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາໃນທ່າມກາງຍຸກເຊື່ອມໂຍງອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ໃນປັດຈຸບັນນີ້. ຂະນະດຽວກັນ, ກໍ່ມີຫຼາຍບໍລິສັດລົງທຶນພັດທະນາລະບົບຕ່າງໆເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຈາກເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຕອບໂຈດ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ.  ສໍາລັບ ບໍລິສັດ ຢູນິກເທັກ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຜູ້ພັດທະນາໂຊລູເຊິ່ນ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບລະບົບສະມາດທ໌ ຊິຕີ້ (Smart City) ໃນລາວ.

     ທ່ານ ຈັນດາວົງ ສຸດທິທຳ ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ ຢູນິກເທັກ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ບໍລິສັດພວກເຮົາດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບໂຊລູເຊິນວິຊາສະເພາະ ເຊິ່ງໜ້າວຽກຫຼັກເຮັດກ່ຽວກັບການພັດທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝທັງໝົດ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ສະມາດທ໌ ຊິຕີ້ (Smart City) ໂດຍໃຊ້ລະບົບຄ່າພິກັດ  ຍົກຕົວຢ່າງ: ລົດບໍ່ມີຄົນຂັບ, ການເອີ້ນລົດແທັກຊີ້ດ້ວຍແອັບພລິເຄຊັ່ນ, ລະບົບການແຈ້ງເຕືອນ, ການເຮັດກະສິກໍາແບບທັນສະໄໝ ແລະ ອື່ນໆ.

ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດທໍາອິດ ເຮົາເຮັດອຸປະກອນສໍາຫຼວດທີ່ທັນສະໄໝ ເຊິ່ງຜົນງານຫຼັກໆແມ່ນເຮັດຊ່ວຍກົມຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນການສໍາຫຼວດ-ວັດ ແທກເນື້ອທີ່ດິນແບບທັນສະໄໝ ລວມທັງແຕ້ມໃບຕາດິນຢູ່ພາກສະໜາມ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ທັນທີເລີຍ ຫຼື  ເອີ້ນວ່າການອອກໃບຕາດິນແບບດິຈິຕ໋ອລ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໃຊ້ສໍາຫຼວດແລວທາງເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນມາອອກແບບໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຕ່າງໆ ເຊິ່ງທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດນໍາໃຊ້ມາຫຼາຍແລ້ວ, ແຕ່ຢູ່ບ້ານເຮົາຫາກໍ່ເລີ່ມນໍາໃຊ້.

ທ່ານອະທິບາຍຕື່ມວ່າ: ໜ້າວຽກຕໍ່ມາ ແມ່ນພັດທະນາລະບົບກະສິກໍາທັນສະໄໝ ຫຼື (Smart Farm) ເນື່ອງຈາກບ້ານເຮົາເປັນປະເທດກະສິກໍາຢູ່ແລ້ວ ຫາກນໍາໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວເຂົ້າສູ່ການຜະລິດກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດປະຢັດຕົ້ນທຶນ, ປະຢັດເວລາ, ສິນຄ້າມີຄຸນນະພາບດີ, ສາມາດຂາຍໃນລາຄາຕໍ່າ ລວມໄປເຖິງສາມາດສົ່ງສິນຄ້າອອກເພື່ອແຂ່ງຂັນກັບຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດໄດ້ ເຊິ່ງການໃຊ້ລະບົບເຂົ້າມາຊ່ວຍກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຜູ້ດຽວສາມາດເຮັດນາ, ປູກພືດຜັກ ແລະ ອື່ນໆໄດ້ພ້ອມກັນ.

ເນື່ອງຈາກເຄີຍຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີປະສົບການກ່ຽວກັບລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ເມື່ອກັບມາຢູ່ນະຄອນຫຼວງຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງເປັນບໍລິສັດດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເນັ້ນໃສ່ພັດທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງນັບແຕ່ລະບົບບໍລິຫານຈັດການເນື່ອທີ່ດິນ, ຖະໜົນຫົນທາງ, ລະບົບຂົນສົ່ງສາທາລະນະ, ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ-ຕຶກອາຄານຕ່າງໆ ລວມໄປເຖິງສາທະລະນຸປະໂພກຕ່າງໆ ໂດຍຫັນເອົາການເຮັດວຽກແບບເກົ່າທີ່ເຄີຍປະຕິບັດກັນມາແຕ່ກ່ອນ ແລ້ວເອົາລະບົບເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໄປຊ່ວຍ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງໜ້າວຽກນັ້ນໆມີປະສິດທິພາບດີກວ່າເກົ່າ.

ໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ 2020 ຜ່ານມາ ບໍລິສັດໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລາວ-ຈີນ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນຈະອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໄອພີໂອ ເນື່ອງຈາກການຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຖືເປັນຍຸດທະສາດຂອງບໍລິສັດທີ່ເຫັນໂອກາດຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ.

ສະນັ້ນ, ຖ້າເອົາບໍລິສັດເຂົ້າຈົດທະບຽນກໍ່ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າຈະເປັນບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ມີການປະຊາສໍາພັນ ຫຼື ສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃຫ້ຕະຫຼາດເພື່ອໃຫ້ຄົນເຂົ້າມາແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ. ຂະນະດຽວກັນ, ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດກໍ່ຕ້ອງໄດ້ສະແດງວິໃສທັດໃຫ້ມວນຊົນໄດ້ເຫັນຢູ່ເລື້ອຍໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮຸ້ນມີການເຄື່ອນໄຫວໜັງຕິງ. “ທ່ານ ຈັນດາວົງ ກ່າວ”.