ຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍບັນຊີເຕັກໂນໂລຊີ ຈະເປັນແຮງຍູ້ໃຫ້ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງລວມສູນ.

675

ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍບັນຊີເຕັກໂນໂລຊີ. ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອຫາລືປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບຟັງກ່ຽວກັບຂະບວນການຂອງການສ້າງຮ່າງດຳລັດຕາມຂັ້ນຕອນການສ້າງນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍທີ່ນອນຢູ່ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ໄດ້ປະກາດນຳໃຊ້ໂດຍ ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 314/ປປທ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2017.  ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຫຸມພັນ ອິນທະຣາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ໃຫ້ກຽດກ່າວໃນກອງປະຊຸມບາງຕອນສໍາຄັນວ່າ: ໃນການສ້າງຮ່າງດຳລັດສະບັບນີ້ ກໍ່ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືທາງດ້ານນິຕິກຳຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບເຕັກໂນໂລຊີ; ເຊິ່ງໃນດຳລັດສະບັບນີ້ໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ໃນ ສປປ ລາວ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທັງເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງລວມສູນວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ, ມີຄວາມເໝາະສົມ; ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າທີ່ຜະລິດອອກມາມີລັກສະນະແຂ່ງຂັນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາໃນໄລຍະໃໝ່.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປ-ກົງມາ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບສູງໃນການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ກັບຮ່າງດຳລັດສະບັບນີ້ ໃຫ້ສາມາດນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະລັດຖະບານພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນຳໃຊ້ ຢ່າງເປັນທາງການ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 11 ສິງຫາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4 ຂອງ ກວຕ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນພາຍໃນ ກວຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ ແລະ ບັນດາຂະແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ 50 ກວ່າທ່ານ.