ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບພືດຕະກຸນຫຍ້າຫົວຫງອກ, ຂີງ ແລະ ຂ່າ.

715

ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ຮ່ວມກັບ ຄະນະວິທະຍາ ສາດ ປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ “ອະນຸກົມວິຖານເບື້ອງຕົ້ນຂອງພືດຕະກຸນຫຍ້າຫົວຫງອກ (Eriocaulaceae) ແລະ ຂີງ-ຂ່າ (Zingiberaceae) ໃນ ສປປ ລາວ”. ຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສຶກສາເຖິງອະນຸກົມວິຖານ, ການກະຈາຍພັນ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນຂອງພືດໃນ 3 ຕະກູນ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຖານຂອງ IUCN. ໂອກາດນີ້, ຮສ. ປອ. ນາງ ລັດສະໝີ ບຸບຜາ ຄະນະບໍດີຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ກ່າວວ່າ: ພືດແມ່ນຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບຊີວິດປະຈໍາຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຕໍ່ກັບເສດຖະກິດສັງຄົມ, ແຕ່ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຊະນິດພືດຍັງບໍ່ມີຫຼາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນຂອງປະເທດເຮົາ. ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຖືວ່າເປັນນິມິດໝາຍອັນດີໃນການພັດທະນາ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານພືດສາດຂອງລາວໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ທຽບເທົ່າກັບສາກົນໄດ້ໃນອານາຄົດ.

ໃນນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ສຶກສາເຖິງອະນຸກົມວິຖານ, ການກະຈາຍພັນ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນຂອງພືດໃນ 3 ຕະກູນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຖານຂອງ IUCN ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດຈະເປັນຖານຂໍ້ມູນໃນການປັບປຸງຂໍ້ມູນດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດໃນ 3 ປະເທດ ແລະ ເປັນກິດຈະກຳຂອງໂຄງການສຶກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດຕະກູນ ໄຜ່, ຫຍ້າຫົວຫງອກ ແລະ ຂີງ-ຂ່າ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກພື້ນ ໂດຍໂຄງການນີ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານຝຣັ່ງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ “Sud expert plantes développement Durable”.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນໄດ້ຮັບການບັນຍາຍຈາກນັກວິທະຍາກອນທີ່ຊ່ຽວຊານຈາກ ກວຕ, ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ເຊິ່ງໄດ້ນຳສະເໜີສະພາບການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບພືດໃນ ສປປ ລາວ; ຄວາມສຳຄັນຂອງອະນຸກົມວິຖານພືດຕໍ່ກັບພືດຊົນເຜົ່າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ; ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງອະນຸກົມວິຖານພືດ, ສັນຖານວິທະຍາ, ການຈັດແບ່ງ, ການລະບຸຊະນິດ, ການຕັ້ງຊື່ວິທະຍາສາດ ແລະ ອະນຸກົມວິຖານພືດຕະກຸນ ຂີງ-ຂ່າ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ລັກສະນະທີ່ໃຊ້ໃນການລະບຸຊະນິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກສຳມະນາກອນຍັງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມພິທີທະພັນທຳມະຊາດວິທະຍາ, ພິພິທະພັນພືດແຫ່ງຊາດ ຂອງສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ແລະ ປ່າສະຫງວນດົງໝາກຄາຍ ອີກດ້ວຍ.

ພິທີດັ່ງກ່າວ, ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-12 ສິງຫາ 2020, ທີ່ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ແກ້ວໄພວັນ ດວງສະຫວັນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ; ທ່ານ ຮສ. ປອ. ນາງ ລັດສະໝີ ບຸບຜາ, ຄະນະບໍດີຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມີພະນັງານ-ວິຊາການພາຍໃນ ກວຕ, ຄູ-ອາຈານຈາກ ມຊ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ແລະ ນັກສຶກສາຕົວແທນຈາກ 3 ຄະນະ (ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ແລະ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ) ເຂົ້າຮ່ວມ 30 ກວ່າຄົນ.

(ເນື້ອໃນ-ພາບ: ທັດສະນີ ພົງບັນດິດ)