ການຈັດເກັບລາຍຮັບ 6 ເດືອນ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 9.436 ຕື້ກີບ

584

ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 9.436 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 41,52% ຂອງແຜນດັດແກ້, ດ້ານລາຍຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 10.529 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 31,87% ຂອງແຜນດັດແກ້.

ທ່ານ ພູວົງ ກິດຕະວົງ ຫົວໜ້າກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມວິຊາການຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ ກ່ຽວກັບສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ທິດທາງແຜນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 ແລະ ແນະນຳການສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2021 ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ດ້ານລາຍຮັບສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 9.436 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 41,52% ຂອງແຜນດັດແກ້, ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນເບື້ອງຕົ້ນປະຕິບັດໄດ້ 32,54%. ໃນນັັ້ນ, ລາຍຮັບພາຍໃນປະຕິບັດໄດ້ 8.505 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 42,23% ຂອງແຜນດັດແກ້ ( ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນປີຜ່ານມາເຫັນວ່າຫຼຸດລົງ 9,35% ເປັນເງິນປະມານ 651 ຕື້ກີບ ) ດ້ານລາຍຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 10.529 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 31,87% ຂອງແຜນດັດແກ້ ຫຼື ເທົ່າກັບ 29% ຂອງແຜນເບື້ອງຕົ້ນ. ໃນນັັ້ນ, ຂັ້ນສູນກາງປະ ຕິບັດໄດ້ 7.047 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 29,74% ຂອງແຜນການດັດແກ້.

ສ່ວນແຜນການຄາດຄະເນປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດໝົດປີ 2020 ໂດຍການສົມທົບກັບບັນດາກົມລາຍຮັບດ້ານລາຍຮັບ ຄາດວ່າຈະບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນປະມານ 6.322 ຕື້ກີບ, ສ່ວນດ້ານລາຍຈ່າຍຄາດວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການ, ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳຈາກລັດຖະບານໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ຈໍາເປັນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 31 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງການເງິນກໍໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍອອກແຈ້ງການເລກທີ 1037/ກງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໃຫ້ຮັດກຸມ ໂດຍຈັດລຽງບຸລິມະສິດອັນໃດຈໍາເປັນອັນໃດບໍ່ຈໍາເປັນເພື່ອຊະລະ, ເລື່ອນຈ່າຍ ຫຼື ໂຈະບາງລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາະລາຍຈ່າຍຈັດກອງປະຊຸມ, ເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມແລ້ວຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນລົງໄດ້ພຽງ 2.650 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ, ຫຼຸດແຜນລາຍຈ່າຍເງິນບໍລິຫານ ແລະ ເງິນດັດສົມສົ່ງເສີມຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງລົງປະມານ 30% ຂອງແຜນການປີ ( ບໍ່ລວມສອງກຳລັງ ແລະ ລາຍຈ່າຍສຳຄັນຈຳນວນໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານ ) ເປັນເງິນປະມານ 350 ຕື້ກີບ, ສຳລັບທ້ອງຖິ່ນຫຼຸດລາຍຈ່າຍ 10% ຂອງແຜນລາຍຈ່າຍເງິນດັດສົ່ງເສີມ ( ບໍ່ລວມເງິນກອງທຶນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ) ເປັນເງິນປະມານ 27 ຕື້ກີບ, ເລື່ອນລາຍຈ່າຍລົງທຶນພາຍໃນຢ່າງຕໍ່າ 50% ແລະ ຫຼຸດບັນດາລາຍຈ່າຍອື່ນໆຂອງລັດຖະບານ.

ສ່ວນການຂາດດຸນງົບປະມານ ອີງໃສ່ການຄາດຄະເນລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຈະເຮັດໃຫ້ການຂາດດຸນງົບປະມານເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມປະມານ 3.622 ຕື້ກີບ, ຈາກ 6.696 ຕື້ກີບ ( 3,77% ຂອງ GDP ) ມາເປັນ 10.318 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 5,87% ຂອງ GDP ( ຄາດຄະເນມູນຄ່າ GDP 175.720 ຕື້ກີບ ). ສໍາລັບການຂາດດຸນເພີ່ມລັດຖະບານ ຈະພະຍາຍາມລະດົມແຫ່ງດຸນດ່ຽງພາຍໃນ, ແຕ່ຈະບໍ່ກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອມາດຸນດ່ຽງ ອີງໃສ່ສະພາບຂອງໜີ້ສິນທີ່ໜັກໜ່ວງໃນປັດຈຸບັນ.

ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂະແໜງແຜນການ – ການເງິນຂອງບັນດາກະຊວງ – ອົງການ, ຈົ່ງພ້ອມກັນສູ້ຊົນ ແລະ ປະຕິບັດງົບປະມານບົນພື້ນຖານກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູ້ຊົນຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ, ເກັບໃຫ້ໝົດ, ມອບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ, ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍບົນພື້ນຖານແຜນທີ່ໄດ້ຮັບບົນຈິດໃຈປະຢັດມັດທະຍັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ກອງປະຊຸມວິຊາການຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ ກ່ຽວກັບສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ທິດທາງແຜນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 ແລະ ແນະນຳການສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2021 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ສິງຫາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມສ່ວຍສາອາກອນ ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ມີການນໍາ, ພະນັກງານວິຊາການຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງກະຊວງການເງິນເຂົ້າຮ່ວມ.