ບໍລິສັດ ອິນດັສ໌ເທັກ ຈະເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວປີໜ້າ.

736

ການຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຖືເປັນຍຸດທະສາດຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ເຫັນໂອກາດຂະຫຍາຍຕົວທ່າມກາງເຊື່ອມໂຍງໃນອະນາຄົດ ເຊິ່ງມີຫຼາຍບໍລິສັດໄດ້ຕື່ນຕົວກຽມຄວາມພ້ອມມາແຕ່ເນີ້ນໆ ຫວັງຍູ້ກິດຈະການຂອງຕົນໃຫ້ເຕີບໂຕເລື້ອຍໆ ທັງເປັນການສ້າງພາບຫຼັກທີ່ດີໃຫ້ອົງກອນ ແລະ ໃຫ້ມວນຊົນເປັນເຈົ້າຂອງ. ສໍາລັບ ບໍລິສັດ ອິນດັສ໌ເທັກ ເປັນບໍລິສັດນ້ອງໃໝ່ເຮັດທຸລະກິດຈໍາໜ່າຍອຸປະກອນລະ ບົບຄວາມປອດໄພແຮງງານ ໄດ້ມີແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມຈະເອົາບໍລິສັດຂອງຕົນເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ. ຫຼ້າສຸດ ກໍ່ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລາວ-ຈີນ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານຕ່າງໆ.

ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ໄຊປັນຍາ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ອິນດັສ໌ເທັກ ຈຳກັດ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ອິນດັສ໌ເທັກ ເປັນບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງຢູນິກເທັກ ເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບຈຳໜ່າຍເຄື່ອງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານທົ່ວໄປທີ່ເປັນຍິຫໍ້ລະດັບສາກົນເຊັ້ນ: Honeywell, Ansell, MSA, 3M ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມທັງຕິດຕັ້ງລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພແຮງງານ ທີ່ເປັນລະບົບ Specific Safety Solutions ໃຫ້ບັນດາໂຮງ ແລະ ອຸສາຫະກຳ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຕິດຕັ້ງລະບົບ fix gas detector, ລະບົບດັບເພີງ, ລະບົບການປ້ອງກັນການເຮັດວຽກໃນທີ່ສູງ, ເຮັດວຽກຢູ່ເພື້ນທີ່ອັບອາກາດ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ຍັງມີການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພແຮງງານໃນການເຮັດວຽກໃນເຂດມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການເຂດພື້ນທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ (Safety Solution); ການຝຶກອົບຮົມເລື່ອງຄວາມປອດໄພແບບຄົບວົງຈອນ, ຝຶກອົບຮົມດານການກູ້ໄພ ດັບເພີງ (Training certificate) ແລະ ອື່ນໆ.

ບໍລິສັດ ອິນດັສ໌ເທັກ ເປີດມາໄດ້ 4 ປີກວ່າ ເຊິ່ງເຫັນວ່າທຸລະກິດເຕີບໂຕໄປໄດ້ດີສົມຄວນ ເນື່ອງຈາກມີຖານລູກຄ້າຂ້ອນຂ້າງໝັ້ນຄົງທີ່ໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍບໍລິສັດໃຫຍ່ໆໃນລາວ, ແຕ່ການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລາວ-ຈີນຜ່ານມານັ້ນ ກໍ່ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ IPO ໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍຈະໄດ້ລົງເລິກລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະວຽກງານ. ຂະນະດຽວກັນ, ຫຼັກຊັບລາວ-ຈີນກໍ່ເຂົ້າໃຈເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາກໍ່ຖືວ່າເປັນໂອກາດດີຫຼາຍ.