ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຄາດວ່າຈະມີຫຼາຍບໍລິສັດທີ່ຈະເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນປີໜ້າ.

940

ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ໜຶ່ງໃນ 4 ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຄໍ້າປະ ກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ, ເຊິ່ງຜ່ານມາໄດ້ເຄີຍເອົາບໍລິສັດຊີມັງລາວ ມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ລາວ ມະຫາຊົນ ເຂົ້າຈົດທະບຽນ ແລະ ເປີດການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ. ສໍາລັບປີ 2020 ໄດ້ເຊັນສັນຍາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຫຼາຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຄາດວ່າປີ 2021 ຈະມີຫຼາຍບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ເປີດການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ.  ທ່ານ ພອນເພັດ ລິນລີ ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດຈາກຈີນຮ່ວມທຶນກັບທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ເຊິ່ງມີທ່າແຮງດຶງດູດລູກຄ້າຈາກຈີນທີ່ລົງ ທຶນຢູ່ລາວ ລວມທັງມີຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດຢູ່ສິງກະໂປ ແລະ ໄວໆນີ້ບໍລິສັດແມ່ຢູ່ຈີນກໍ່ມີແຜນຈະສ້າງບໍລິສັດຮ່ວມທຶນຢູ່ໄທ ອັນເຮັດໃຫ້ການຂົນຂວຍນັກລົງທຶນລວມທັງສະຖາບັນການເງິນໃນອະນາຄົດເຮົາມີໂອກາດຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ທີ່ມີສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຫຼາຍອີກທະນາຄານໜຶ່ງໃນທົ່ວປະເທດລາວ.

ເວົ້າສະເພາະໄລຍະໂຄວິດ-19 ໄດ້ກະທົບໂດຍລວມຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍທຸລະກິດຂາດລາຍໄດ້, ແຕ່ມີບາງທຸລະກິດເຕີບໂຕໄປໄດ້ດີ ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດໂທລະຄົມ, ບໍລິສັດພະລັງງານ, ບໍລິສັດບໍ່ແຮ່, ໂຮງງານຜະລິດຢາປົວພະຍາດ ແລະ ອື່ນໆ ຖືວ່າເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ບໍລິສັດພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາ ເພາະເປັນທຸລະກິດທີ່ຢືນຍົງໃນອະນາຄົດ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີທຸລະກິດທີ່ມີຈັງຫວະເຕີບໂຕໄວກວ່າໝູ່ກ່ອນໂຄວິດ-19 ເພື່ອເອົາມາເປັນລູກຄ້າ ຈຶ່ງຈະສ້າງບັນຍາກາດ ຫຼື ສະພາບຄ່ອງໃຫ້ກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໄດ້.

ທ່ານອະທິບາຍຕື່ມວ່າ: ຫາກຈະເອົາບໍລິສັດທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາເອົາເຂົ້າຈົດທະບຽນກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້, ແຕ່ເນື່ອງຈາກໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ສະນັ້ນ, ໄລຍະນີ້ເຮົາຊ່ວຍລູກຄ້າປັບປຸງໂຄງສ້າງທຸລະກິດ, ລະບົບມາດຕະຖານລະບົບບັນຊີ ແລະ ອື່ນໆໃຫ້ຖຶກຕ້ອງຕາມລະບຽບຂອງ ສຄຄຊ ແລະ ຕລຊລ; ເມື່ອເວລາທີ່ເໝາະສົມເຮົາຈຶ່ງສະເໜີຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວໃຫ້ກັບກໍ່ຄືມວນຊົນທົ່ວໄປ, ແຕ່ໃນປີນີ້ຄິດວ່າຍັງບໍ່ເໝາະສົມປານໃດ?.

ໄລຍະຜ່ານມາ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ກໍ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຫຼາຍບໍລິ ສັດເຊັ່ນ: ບໍລິສັດ ອີທີແອລ ຈໍາກັດ, ບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດ, ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ໂລຈິສຕິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ, ບໍລິສັດ ຢູນິກເທັກ ຈໍາກັດ, ບໍລິສັດ ອິນດັສ໌ເທັກ ຈໍາກັດ, ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 3 ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ. ນອກນັ້ນ, ຍັງເບິ່ງທຸລະກິດທີ່ມີໂອກາດຂະຫຍາຍຕົວແບບຢືນຍົງໃນອະນາຄົດເຊັ່ນ: ທຸລະກິດພະລັງງານ, ທຸລະກິດບໍ່ແຮ່, ທຸລະກິດອາຫານ-ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ພວກເຮົາຈະເອົາມາເປັນລູກຄ້າ.

ສໍາລັບໃນປີ 2021 ຄາດວ່າຈະມີຫຼາຍບໍລິສັດທີ່ຈະເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ; ປັດຈຸບັນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກວດສອບບັນຊີ ແລະ ໄດ້ສໍາເລັດການປັບປຸງໂຄງສ້າງແລ້ວ. ຂະນະດຽວກັນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ກໍ່ມີແຜນຈະຫັນຈາກບໍລິສັດຈໍາກັດມາເປັນບໍລິສັດມະຫາຊົນໃນທ້າຍປີ 2020, ເຊິ່ງດຽວນີ້ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນປັບ ປຸງໂຄງສ້າງຂາຮຸ້ນ 3 ຄົນມາເປັນ 9 ຄົນ.

ປັດຈຸບັນ, ຈີນເປັນອັນດັບໜຶ່ງດ້ານການຄ້າ-ການລົງທຶນຂອງລາວ ເຊິ່ງນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນ – ພຶດສະພາ 2020 ບັນຍາກາດການລົງທຶນທີ່ບໍ່ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນບັນລຸ 710 ກວ່າລ້ານໂດລາ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຊັ່ນ: ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ສາຍການບິນ, ບໍລິສັດຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ທ່ອງທ່ຽວ, ອີຄອມເມີດ ແລະ ອື່ນໆ ເຫັນວ່າມີຫຼາຍບໍລິສັດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ.