ລັດຖະບານ ວາງ 11 ມາດຕະການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ

853

ລັດຖະບານ ຄາດຄະເນໝົດປີ 2020 ເສດຖະກິດຈະຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 3,3% ຫາ 3,6% ( ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ 6,5% ) ຈາກຜົນກະທົບຂອງໂຄວິດ – 19. ດັ່ງນັ້ນ ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດ 11 ມາດຕະການຈຸດສຸມເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

ໃນວາລະການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2020 ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນເງິນຕາ 5 ເດືອນ, ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ແລະ ທິດທາງວຽກງານຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 ຕໍ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສຳລັບ 11 ມາດຕະການຈຸດສຸມທີ່ຈະປະຕິບັດ ໃນ 6 ເດືອນ ທ້າຍປີ 2020 ເພື່ອໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຕາມຕົວເລກຄາດໝາຍທີ່ສະພາຮັບຮອງ ຄື:

1 ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 10 ນະໂຍບາຍ ແລະ 9 ມາດຕະການ ເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ – 19 ທີ່ໄດ້ປະກາດໄປແລ້ວ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ.

2 ມາດຕະການດ້ານການເງິນ – ເງິນຕາ: ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບຈາກບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຖືກຜົນກະທົບຫຼາຍປານໃດ ຈາກພະຍາດໂຄວິດ – 19 ແລະ ຫົວໜ່ວຍອື່ນໆ ພາຍຫຼັງມີມາດຕະການຜ່ອນຄາຍໃຫ້ໄດ້ຄົບຖ້ວນຕາມກົດໝາຍກໍານົດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ ລວມທັງການສືບຕໍ່ຊໍາລະໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນຂອງລັດ ເພື່ອສ້າງສະພາບຄ່ອງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການຈ້າງງານ; ສືບຕໍ່ຫັນລະບົບເກັບລາຍຮັບງົບປະມານເປັນທັນສະໄໝໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບທະນາຄານໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫຼງົບປະມານ; ສືບຕໍ່ປະຢັດ – ຈໍາກັດລາຍຈ່າຍທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຊອກແຫຼ່ງລາຍຮັບ ເພື່ອເພີ່ມຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໂດຍການສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ, ຈໍາກັດການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຟຸມເຟືອຍ ແລະ ສົ່ງເສີມການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ; ສືບຕໍ່ກວດກາບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ສໍາເລັດແລ້ວ ແລະ ຕໍ່ລອງມູນຄ່າໂຄງການຄືນໃໝ່ ( ໃຫ້ຖືກ ຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ເປັນທໍາ ) ໃຫ້ສໍາເລັດ ຫຼື ເປັນຮູບປະທໍາໂດຍໄວ ແລະ ອື່ນໆ.

3 ມາດຕະການຊຸກຍູ້ການຜະລິດ: ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການຜະລິດກະສິກໍາ, ການປູກຝັງ, ການລ້ຽງສັດ ເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ໂດຍສະເພາະສຸມໃສ່ການຜະລິດເຂົ້ານາປີ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ, ມີສ່ວນແຮໄວ້ ແລະ ໃຫ້ມີການສົ່ງອອກເພີ່ມຂຶ້ນ; ສືບຕໍ່ຈັດສັນທີ່ດິນສໍາລັບການຜະລິດກະສິກໍາໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ເປັນລະບົບຕິດພັນກັບທ່າແຮງການຜະລິດ, ສ້າງໂຄງການ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດເປັນກຸ່ມ, ສະຫະກອນ.

4 ມາດຕະການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ: ຊຸກຍູ້ການຜະລິດສິນຄ້າອຸປະໂພກ – ບໍລິໂພກ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ ແລະ ມີມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດັດສົມລາຄາສິນຄ້າ ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ; ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວກວ່າເກົ່າ.

5 ມາດຕະການໃນການຟື້ນຟູຂະແໜງການບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ: ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ, ມາດຕະການທີ່ໄດ້ກໍານົດ ແລະ ຮີບຮ້ອນຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາເພີ່ມຕື່ມບາງມາດຕະການ ເພື່ອກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ( ລາວທ່ຽວລາວ ) ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດ ພາຍຫຼັງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ – 19 ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໄດ້; ສຸມໃສ່ປັບປຸງການບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນໃຫ້ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ ໄປຕາມຫຼັກການຂອງສາກົນ.

6 ມາດຕະການສົ່ງເສີມການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ: ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ ສະບັບເລກທີ 02/ນຍ, ເລກທີ 03/ນຍ ເພື່ອແກ້ໄຂຂັ້ນ, ຂອດຕົວຊີ້ວັດທີ່ຍັງເປັນອຸປະສັກໃນການດຶງດູດການລົງທຶນໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ໃນໄລຍະທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມີນະໂຍບາຍພິເສດ ຫຼື ໂຍະຍານຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອແກ່ງແຍ່ງດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້າປະເທດເຮົາ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ລະດັບຊາດທີ່ກໍາລັງກໍ່ສ້າງ ແລະ ໂຄງການທີ່ເຊັນສັນຍາແລ້ວໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສືບຕໍ່ກວດກາຄືນບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໂດຍສະເພາະໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າສູງ ແລະ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງສະບັບເລກທີ 12/ນຍ ວ່າດ້ວຍ 8 ມາດຕະການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ.

ในภาพอาจจะมี 3 คน

7 ມາດຕະການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ: ສືບຕໍ່ກວດກາ, ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ ບັນດາລັດວິສາຫະກິດທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ, ມີໜີ້ສິນຄຸມເຄືອຫຼາຍ ແລະ ຫຼຸບທຶນຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອປັບປຸງການບໍລິຫານ – ຈັດການໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ; ຄົ້ນຄວ້າການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ຫຼາຍວິທີ ເຊັ່ນ: ການຫັນເປັນຫຸ້ນສ່ວນ, ການໂອນຫຸ້ນ ຫຼື ການຂາຍກິດຈະການ ແລະ ອື່ນໆ ເປັນແຕ່ລະກໍລະນີຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

8 ມາດຕະການທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ – ສັງຄົມ: ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບການຮຽນ – ການສອນ ໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບໄອທີໃຫ້ກວ້າງຂວາງ, ມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ສືບຕໍ່ການສ້າງ, ຝຶກອົບຮົມແຮງງານລາວໃນດ້ານສີມືແຮງງານ ແລະ ລະບຽບວິໄນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສືບຕໍ່ເກັບກໍາສະຖິຕິແຮງງານ ແລະ ຈັດປະເພດແຮງງານທີ່ກັບມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ, ລັດຖະບານ ເຊິ່ງມີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ປະສານງານກັບກໍາມະບານ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ ເພື່ອຮູ້ເຖິງ ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ຈັດສັນໃຫ້ບັນດາແຮງງານດັ່ງກ່າວ.

9 ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ: ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງມາດຕະການຍຸດທະສາດລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນເຂດຊົນນະບົດ, ພູດອຍໃຫ້ເປັນເຈົ້າການໃນການທໍາການຜະລິດໃຫ້ມີກິນ, ມີໃຊ້ກຸ້ມຕົນເອງ ເພິ່ງຕົນເອງ, ຕີຖອຍແນວຄິດຄອງຄອຍລໍຖ້າ ແລະ ສ້າງວິຖີຊີວິດໃໝ່ ແລະ ວິທີທາງທໍາມາຫາກິນແບບໃໝ່ໃຫ້ປະຊາຊົນເຮົາ; ສຸມໃສ່ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍສືບຕໍ່ພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ຈໍາເປັນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ບັນດາເຂດຈຸດສຸມ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານຂອງລັດ ແລະ ອອກສູ່ຕະຫຼາດ.

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

10 ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ – ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ: ສືບຕໍ່ຮັບປະກັນໃຫ້ປະເທດຊາດມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີ ຄວາມສະຫງົບ, ປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ຕ້ານ ແລະ ແກ້ໄຂປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ, ສ້າງຂະບວນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບທົ່ວປວງຊົນຮອບດ້ານ ເພື່ອສ້າງບັນຍາກາດສູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ສະໄໝທີ XI ໃຫ້ຟົດຟື້ນຫ້າວຫັນ, ອີກດ້ານໜຶ່ງກໍກຽມພ້ອມປະຕິບັດມາດຕະການເຝົ້າລະວັງການກັບມາຂອງໂຄວິດ – 19.

11 ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ແລະ ພົວພັນຮ່ວມມືສາກົນ: ສືບຕໍ່ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ, ອາຊຽນ, ປະເທດເພື່ອນມິດອື່ນໆ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຢ່າງກວ້າງຂວາງຕື່ມ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຍາດແຍ່ງການຮ່ວມມື, ຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ( ODA ) ກໍຄືການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ – 19 ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.