ຈະສ້າງຫ້ອງກວດສອບຄຸນນະພາບສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ນໍາເຂົ້າມາຈຳໜ່າຍຢູ່ລາວ

778

ສູນຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ລົງນາມເຊັນສັນຍາກັບບໍລິສັດ ເທັກຟູດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໃນການກໍ່ສ້າງຫ້ອງກວດສອບຄຸນນະພາບສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ນໍາເຂົ້າ, ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານດ່ານຊ້າງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶນ 16 ລ້ານກວ່າໂດລາ.

ທ່ານ ວຽງທອງ ວົງທະວິໄລ ຫົວໜ້າກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ກ່າວວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການກວດກາຄຸນະພາບຜະລິດຕະພັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ນໍາເຂົ້າ, ຜະລິດ ແລະ ຈໍາໜ່າຍໃນລາວ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ສັງຄົມກໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈດ້ານຄຸນະພາບຂອງສະບຽງອາຫານເພີ່ມຂຶ້ນ ຈຶ່ງເປັນທີ່ມາຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ຊາດ ແລະ ສາກົນ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຈະໄດ້ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ການກວດກາຄຸນະພາບດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມໃຫ້ຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ ທັງເປັນການປັບປຸງລະບົບມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຫຼັກການນຳອີກ; ປັດຈຸບັນເຫັນວ່າການກຽມຄວາມພ້ອມຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເລີຍ.

ຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນສ່ວນຂອງໜ້າວຽກປະກອບມີ: ກໍານົດລະບົບມາດຕະຖານຂອງຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ສ້າງເອກະສານຄູ່ມືຕ່າງໆ; ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງດ້ານລະບົບມາດຕະຖານສາກົນ ISO/IEC17025; ມາດຕະຖານສາກົນ (ISO/IEC) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາມມາດຕະຖານຂອງ ສປປ ລາວ; ການທົດສອບຄວາມປອດໄພທາງດ້ານມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ນໍາເຂົ້າ, ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍຢູ່ລາວ ເພື່ອຮອງຮັບດ້ານສຸຂະພາບ, ການຈະເລີນພັນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ຄຸນນະພາບຂອງໂພສະນາການ ແລະ ອື່ນໆທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 30.000 ຕາເມັດ. ໃນນັ້ນ, 3.200 ຕາເມັດ ເພື່ອໃຊ້ເປັນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງແຕ່ລະຈຸດກວດກາຕ່າງແຂວງ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານນິຕິກໍາກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ປະກອບມີການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງເປັນອາຄານ 05 ຊັ້ນ ຈຳນວນ 1 ຫຼັງ ແລະ ກໍ່ສ້າງອາຄານ 04 ຊັ້ນຈໍານວນ 1 ຫຼັງ ເປັນຫ້ອງການບໍລິຫານວຽກງານທັງໝົດ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງກວດສອບເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ບ້ານດ່ານຊ້າງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 16.230.104,15 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມີອາຍຸສໍາປະທານ 20 ປີ ນັບຈາກເວລາເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການເປັນຕົ້ນໄປ.

ພິທີເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວ, ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ກຽດລົງນາມຮ່ວມກັນຂອງທ່ານ ວຽງທອງ ວົງທະວິໄລ ຫົວໜ້າກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ທ່ານ XIE YU ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ເທັກຟູດ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ, ທ່ານ ສູນທອນ ຈັນທະເດດ ຫົວໜ້າສູນຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ກວຕ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.