ທະນາຄານຊາຄອມແບັງ-ສະຖາບັນການທະນາຄານ ບໍລິຈາກເລືອດ 300 ກວ່າຄົນ.

971

ສູນບໍລິຈາກເລືອດແຫ່ງຊາດ, ອົງການກາແດງລາວ ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານຊາຄອມແບັງລາວ ຈໍາກັດ ແລະ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໄດ້ຈັດພິທີສໍາມະນາທາງວິຊາການ ແລະ ຂະບວນການຮັບບໍລິຈາກເລືອດຈາກພະນັກງານທະນາຄານຊາຄອມແບັງ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູ-ອາຈານ ພາຍໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ. ຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປິ່ນປົວຄົນເຈັບຢູ່ແຕ່ລະໂຮງໝໍທີ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການເລືອດເປັນຈໍານວນຫຼາຍ; ທັງເປັນການສໍາຮອງເລືອດໄວ້ໃນຍາມສຸກເສີນ ໂດຍມີນັກສຶກສາ, ພະນັກງານທະນາຄານຊາຄອມແບັງ ພ້ອມດ້ວຍຄູ-ອາຈານ ເຂົ້າຮ່ວມ 300 ກວ່າຄົນ.

   ໃນພິທີ, ທ່ານ ປອ. ສັນຕິ ພົນເມືອງລາວ ຫົວໜ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຕ້ອນຮັບ ແລະ ຂອບໃຈມາຍັງສູນເລືອດແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາດີໆຂຶ້ນມາ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງທະນາຄາຊາຄອມແບັງລາວ ເຊິ່ງເຫັນວ່າມີນັກສຶກສາ, ພະນັກງານທະນາຄານຊາຄອມແບັງ ແລະ ຄູ-ອາຈານພາຍໃນສະຖາບັນການທະນາຄານລົງທະບຽນບໍລິຈາກເລືອດ 300 ກວ່າຄົນ ຖືວ່າເປັນກິດຈະກໍາໜຶ່ງຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊ່ວຍຊີວິດຄົນເຈັບທີ່ຕ້ອງການເລືອດຢູ່ແຕ່ລະໂຮງໝໍໃນທົ່ວປະເທດ.

ດ້ານ ທ່ານ ປອ. ຈັນທະລາ ສຸກສາຄອນ ຜູ້ອໍານວຍການສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ ອົງການກາແດງລາວ ກໍ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂອງກັບການບໍລິຈາກເລືອດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຄວາມຈໍາເປັນຂອງການບໍລິຈາກເລືອດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ; ຈຸດດີຂອງການບໍລິຈາກເລືອດ; ຄວາມຕ້ອງການເລືອດໃນແຕ່ປີ; ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ງົບປະມານທີ່ລົງທຶນໃນການຈັດຊື້ອຸປະກອນການແພດ; ການຊ່ວຍ ເຫຼືອຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ລວມໄປເຖິງການຍ້ອງຍໍຜົນງານຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມປະເພດຕ່າງໆ.

ເວົ້າສະເພາະສະຖາບັນການທະນາຄານໄດ້ຮັບຫຼຽນກາແຮງງານຂອງລັດຖະບານໃນໄລຍະ 2016-2018 ລວມທັງເປັນສະຖາບັນດີເດັ່ນທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການບໍລິຈາກເລືອດ ເນື່ອງຈາກສະຖາບັນການທະນາ ຄານ ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວທຸກປີເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ.

ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2020 ຜ່ານມາ, ທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ. ສັນຕິ ພົນເມືອງລາວ ຫົວໜ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ, ທ່ານ ປອ. ຈັນທະລາ ສຸກສາຄອນ ຜູ້ອໍານວຍການສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ນາງ ອຸໄລພອນ ໂສເງິນ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທັງເປັນຮອງຜູຸ້ອໍານວຍການທະນາຄານຊາຄອມແບັງລາວ ຈໍາກັດ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທະນາຄານຊາຄອມແບັງ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູ-ອາຈານ ເຂົ້າຮ່ວມ.