ລັດຖະບານ ສະເໜີດັດແກ້ຫຼາຍຕົວເລກຄາດໝາຍ ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ – 19

906

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ປີ 2020 ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປະການ ຈາກຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ – 19. ສະແດງອອກໃນ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ ບັນດາຕົວເລກຄາດໝາຍຂອງຂະແໜງການທີ່ເປັນເສົາຄ້ຳຫຼັກໃນການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນ. ດັ່ງນັ້ນ, ລັດຖະບານຈຶ່ງສະເໜີດັດແກ້ຫຼາຍຕົວເລກຄາດໝາຍ ໂດຍສະເພາະຈີດີພີ, ການເກັບລາຍຮັບ, ແຜນລາຍຈ່າຍ.

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ທີ່ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2020 ວ່າ: ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 20/ສພຊ ລົງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2019 ນັ້ນ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ອຸປະສັກ. ອຸປະສັກທີ່ເນື່ອງມາຈາກ ຄວາມບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງປະເທດເຮົາທີ່ມີຄວາມບອບບາງ ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບມິ່ນໆມາຫຼາຍປີ ທີ່ສະສົມຢູ່ແລ້ວຍັງແກ້ບໍ່ທັນຕົກ.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ໃນປີ 2019 ຜ່ານມາ ເຖິງວ່າລັດຖະບານໄດ້ພະຍາຍາມສຸມກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸບັນດາຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແຕ່ກໍຍັງປະຕິບັດຕົວເລກຄາດໝາຍຫຼາຍດ້ານບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນວາງໄວ້ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆກໍຍັງບໍ່ທັນຕົກໄດ້, ດັ່ງນັ້ນປີ 2019 ຜ່ານໄປ ສະພາບເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາຍັງບໍ່ທັນພົ້ນຈາກສະພາບຕາບຈູນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການວາງຄາດໝາຍຕົວເລກມະຫາພາກ ສໍາລັບປີ 2020 ຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີຫຼຸດປີ 2019. ທັງນີ້, ກໍຍ້ອນວ່າລັດຖະບານພະຍາຍາມສືບຕໍ່ປັບປ່ຽນວິທີຄິດໃນການວາງແຜນ ແລະ ກໍານົດຄາດໝາຍໃຫ້ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງທີ່ສຸດ ເພື່ອຢາກໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ໃນທາງປະຕິບັດ, ເບື້ອງຕົ້ນລັດຖະບານກໍຄິດວ່າແຜນທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດນີ້, ລັດຖະບານ ກໍຈະສູ້ຊົນສຸດຂີດ ຖ້າບໍ່ໄດ້ເຕັມສ່ວນກໍອາດຈະຫຼຸດບໍ່ຫຼາຍເກີນໄປ.

ແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຝັນກໍເກີດຂຶ້ນ, ເຫດການໂຄວິດ – 19 ນັ້ນ ເກີດຂຶ້ນໃນໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີ 2020 ແລະ ເຫດການນີ້ມັນເປັນຜົນກະທົບຊໍ້າຕື່ມໃສ່ສະພາບ ຄວາມບອບບາງຂອງເສດຖະກິດປະເທດເຮົາຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ.

ຍ້ອນມີຜົນກະທົບຈາກຫຼາຍປັດໄຈດັ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ອີງໃສ່ການຄາດຄະເນຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ 3 ເດືອນ ຄາດຄະເນໝົດປີ 2020 ເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ ( GDP ) ຈະຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 3,3% ຫາ 3,6% ( ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ 6,5% ).

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ໃນກໍລະນີ GDP ຂະຫຍາຍຕົວ 3,6% ຈະມີມູນຄ່າໃນປີປະມານ 175.720 ຕື້ກີບ, ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ GDP ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 3,6% ໃນ 2020 ມີດັ່ງນີ້: ຂະແໜງກະສິກຳ ຂະຫຍາຍຕົວ 2,3% ຫຼຸດແຜນ 0,4%; ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ຂະຫຍາຍຕົວ 6,8% ຫຼຸດແຜນ 1,5%; ຂະແໜງບໍລິການ ປະຕິບັດໄດ້ 1,7% ຫຼຸດແຜນການ 5,2% ແລະ ອາດຈະຫຼຸດເຖິງ -4,5%; ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ – ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ປະຕິບັດໄດ້ 39,78% ຂອງແຜນການປີ ຫຼຸດລົງ 6,1%, ການນຳເຂົ້າຫຼຸດລົງ 8,1%.

ສຳລັບຄາດໝາຍດ້ານງົບປະມານ: ດ້ານລາຍຮັບ: ຮອດທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 7.734 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 27% ຕາມແຜນການປີແມ່ນ 28.997 ຕື້ກີບ, ແຕ່ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຫຼຸດລົງ 11%, ຄາດຄະເນໝົດປີຈະປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ພຽງແຕ່ 78% ເຊິ່ງຫຼຸດແຜນປີ 6.322 ຕື້ກີບ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດລາຍຈ່າຍລົງໃນບາງຮ່ວງ; ດ້ານລາຍຈ່າຍ: ຮອດທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 8.614 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 24,13% ຕາມແຜນການປີແມ່ນ 35.693 ຕື້ກີບ.

ລັດຖະບານໄດ້ຕັດສິນໃຈຮັບປະກັນລາຍຈ່າຍທີ່ຈໍາເປັນ ໂດຍສະເພາະເງິນເດືອນ, ເງິນນະໂຍບາຍ, ການຊໍາລະໜີ້ສິນ ແລະ ວຽກສຸກເສີນ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍເປັນສ່ວນໃຫຍ່; ການດຸນດ່ຽງງົບປະມານ: ຕາມຕົວເລກຄາດຄະເນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ໝົດປີ 2020 ຂ້າງເທິງນັ້ນ ຈະເຮັດການຂາດດຸນງົບປະມານ ເພີ່ມຕື່ມ 3.622 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການຂາດດຸນທັງໝົດ ເພີ່ມຈາກ 6.696 ຕື້ກີບ ( 3,77% ຂອງ GDP ) ມາເປັນ 10.318 ຕື້ກີບ ( 5,78% ຂອງ GDP ).

ດ້ານເງິນຕາ: ໃນ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ ປະລິມານເງິນ M2 ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 19,2% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ( ມະຕິສະພາບໍ່ເກີນ 20% ຕໍ່ປີ ). ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົ້າໄດ້ 3,4 ເດືອນ ລື່ນລະດັບທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເລັກໜ້ອຍ ( ມະຕິສະພາຢ່າງໜ້ອຍ 3 ເດືອນ ). ອັດຕາເງິນເຟີ້ ສະເລ່ຍ 5 ເດືອນຢູ່ໃນລະດັບ 6,1%; ຍອດເຫຼືອເງິນຝາກຂອງຂະແໜງທະນາຄານ ເພີ່ມຂຶ້ນ 5,93% ກວມເອົາ 56,78% ຂອງ GDP ( ມະຕິສະພາ 58,43% ຂອງ GDP ໃນທ້າຍປີ 2020 ); ຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອຂອງຂະແໜງທະນາຄານຂະຫຍາຍຕົວ 1,09% ກວມເອົາ 46,6% ຂອງ GDP ( ມະຕິສະພາ 49,56% ຂອງ GDP ໃນທ້າຍປີ 2020 ); ໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ ( NPL ) ຢູ່ໃນລະດັບ 3,2% ( ມະຕິສະພາບໍ່ເກີນ 3% ); ສິນເຊື່ອໃຫ້ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກວມເອົາ 18,4% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ທ່ານເນັ້ນຕື່ມວ່າ: ເນື່ອງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ປີ 2020 ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍປະການດັ່ງໄດ້ກ່າວມານັ້ນ, ດັ່ງນັ້ນລັດຖະບານຈຶ່ງຂໍສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ດັ່ງນີ້:

ຂໍ້ສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ:

1 ສະເໜີດັດແກ້ຕົວເລກອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ( GDP ) ຈາກແຜນການທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງ 6,5% ມາເປັນ 3,3% ຫາ 3,6% ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ.

2 ສະເໜີດັດແກ້ແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2020 ຕາມມາດຕາ 51 ແລະ ມາດຕາ 59 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ດັ່ງນີ້:

1) ດັດແກ້ຫຼຸດແຜນລາຍຮັບ ຕາມສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງຈາກ 28.997 ຕື້ກີບ ມາເປັນ 22.725 ຕື້ກີບ ( ຫຼຸດລົງ 6.272 ຕື້ກີບ ).

2) ດັດແກ້ຫຼຸດແຜນລາຍຈ່າຍ ຕາມແຜນສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງຈາກ 35.693 ຕື້ກີບ ມາເປັນ 33.043 ຕື້ກີບ ( ຫຼຸດລົງ 2.650 ຕື້ກີບ ). ໃນນັ້ນ, ຫຼຸດແຜນລາຍຈ່າຍບໍລິຫານ, ດັດສົມຂອງຂັ້ນສູນກາງ 30%, ຫຼຸດລາຍຈ່າຍດັດສົມສົ່ງເສີມຂອງທ້ອງຖິ່ນ 10%, ເລື່ອນຈ່າຍເງິນລົງທຶນຂອງລັດຢ່າງໜ້ອຍ 50% ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆທີ່ສາມາດເລື່ອນໄດ້.

3). ດັດແກ້ເພີ່ມແຜນດຸນດ່ຽງຈາກ 6.696 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 3,77% ຂອງ GDP ມາເປັນ 10.318 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 5,87% ຂອງ GDP ( ຂາດດຸນເພີ່ມ 3.622 ຕື້ກີບ ).

ຕົວເລກຂໍດັດແກ້ທີ່ສະເໜີມານີ້, ລັດຖະບານໄດ້ຄົ້ນຄວ້າລະອຽດຖີ່ຖ້ວນພໍສົມຄວນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຕົວຈິງ ກໍຈະໄດ້ໃນລະດັບນີ້ເທົ່ານັ້ນ ( ຖ້າພວກເຮົາສາມາດຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ – 19 ໄດ້ຄືຜ່ານມາ ) ເພາະເປັນເຫດສຸດວິໄສ.