ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລົງປະເມີນຜົນໂຄງການແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ເມືອງນອງ

492

ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ພ້ອມພາກສ່ວນພະແນກການ ອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະພາກ ສ່ວນນັກທຸລະກິດພາຍໃນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ລົງ ຕິດຕາມປະເມີນການຈັດ ຕັ້ງປະ ຕິບັດໂຄງການພັດທະນາແບບ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຂດຈຸດສຸມຕັງ ອາໄລ-ລະແບງເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງ ໃນການລົງເຮັດວຽກຂອງ ທ່ານເຈົ້າແຂວງຢູ່ເມືອງນອງໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີທ່ານ ລຳແກ້ວ ແສງໜູທອງ ເຈົ້າເມືອງນອງ, ທ່ານ ເກຍ ອູ໊ສິດທິເດດ ເຈົ້າ ຂອງໂຮງງານນ້ຳດື່ມ-ນ້ຳ ກ້ອນໂລມາຄຳ, ທ່ານ ສາຍສະ ໝອນກວານເມືອງຈັນ ຜູ້ອຳ ນວຍການສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກສາຍ ໃຍສຳພັນ ພ້ອມດ້ວຍນັກທຸລະ ກິດທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນທຶນຮອນ ເຂົ້າໃນໂຄງການແບບມີສ່ວນ ຮ່ວມໃນຈຸດສຸມຕັງອາໄລ-ລະແບງຂອງເມືອງນອງກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເຈົ້າ ແຂວງ ພ້ອມຄະນະກໍ່ໄດ້ລົງເບິ່ງໂຄງການຕຳແຜ່ນຂອງແມ່ຍິງບ້ານປະແໜະ ແລະບ້ານຕາຢົງ, ລົງເບິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງອ່າງ ເກັບນ້ຳບ້ານຕາຢົງ, ລົງເບິ່ງ ໂຄງການສົ່ງເສີມການປູກ ກ້ວຍຢູ່ບ້ານຕັງອາໄລເໜືອ, ເບິ່ງໂຄງການສົ່ງເສີມການ ລ້ຽງໝູລາດຂອງບໍລິສັດລາວ ມີໄຊ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມທົດລອງລ້ຽງ ໃນ 1 ຄອບຄົວກ່ອນຈຳນວນ 5 ໂຕ ຖ້າໄດ້ຮັບຜົນດີແມ່ນ ຈະຂະຫຍາຍການລ້ຽງໃຫ້ກັບ ຄອບຄົວອື່ນໆອີກ, ຈາກນັ້ນຄະ ນະຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງກໍ່ໄດ້ ລົງປ່ອຍປາຢູ່ໜອງສະບ້ານ ຕາຢົງ ແລະລົງເບິ່ງໂຄງການ ປູກມັນຕົ້ນຢູ່ບ້ານຕັງອາໄລ ເກົ່າ ໂດຍແມ່ນນຳໃຊ້ທຶນຂອງ ເມືອງ ແລະນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ຂອງປະຊາຊົນ. ຕໍ່ມາໃນຕອນ ບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງພ້ອມຄະນະກໍ່ໄດ້ ເຂົ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມປະເມີນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນຈຸດສຸມຕັງອາໄລ-ລະແບງ ເຊິ່ງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ນອງ, ໂດຍມີທ່ານ ລຳແກ້ວ ແສງໜູທອງ ໃຫ້ການລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ.

ໃນນີ້, ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2020 ນີ້, ເມືອງນອງໄດ້ມີແຜນສູ້ຊົນ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນ 15 ບ້ານ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 12 ບ້ານແມ່ນ ນອນຢູ່ໃນເຂດຈຸດສຸມຕັງອາ ໄລ, 2 ບ້ານແມ່ນນອນ ໃນເຂດ ຈັດສັນພູມລຳເນົາ ແລະອາຊີບ ໂຄງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊ ລະນອງ 1 ແລະອີກ 1 ບ້ານແມ່ນ ບ້ານປູນຕົງ, ປີ 2020 ເມືອງ ນອງໄດ້ມີໂຄງການສ້າງເງື່ອນ ໄຂບ້ານ ແລະຄອບຄົວພົ້ນທຸກ 10 ໂຄງການຄື: ໂຄງການ ຮ່ວມໃຈສາຍໃຍໂລມາຄຳ, ໂຄງການສົ່ງເສີມການລ້ຽງໝູ ລາດຂອງບໍລິສັດລາວມີໄຊ, ໂຄງການສົ່ງເສີມປູກມັນຕົ້ນ ຂອງບ້ານຕັງອາໄລເກົ່າ, ໂຄງ ການສົ່ງເສີມການລ້ຽງງົວ ບ້ານຕານປະໂຕ໋ຍ, ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການປູກກ້ວຍບ້ານຕັງ ອາໄລເໜືອ, ໂຄງການປັບປຸງ ນ້ຳປະປາຊຸມຊົນບ້ານຕັງອາ ໄລເກົ່າ, ໂຄງການເຈາະນ້ຳບາ ດານ 8 ບໍ່, ໂຄງການສົ່ງເສີມ ການປູກມັນຕົ້ນບ້ານປະໂຕ໋ຍ ໃຫຍ່, ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງ ຮຽນອະນຸບານຈຸດສຸມຕັງອາ ໄລ ແລະໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ພາກນັກທຸລະກິດ. ໃນໂອກາດ ນີ້, ທ່ານເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະ ເຂດ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ແຕ່ລະ ພາກສ່ວນປະກອບຄຳຄິດຄຳ ເຫັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະນຳໄປສູ່ການແກ້ໄຂຈຸດ ອ່ອນດ້ານຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ໂຄງການນີ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.