5 ປີ ການເງິນແຂວງເຊກອງ ຈັດເກັບລາຍຮັບມອບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ 313 ຕື້ກວ່າກີບ

928

ປີນີ້ເປັນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII ມາຮອດປະຈຸບັນແຂວງເຊກອງສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ແລ້ວ 87% ຈາກຕົວເລກທີ່ແຂວງໄດ້ຮັບມອບໝາຍທັງໝົດ 360 ຕື້ກວ່າກີບ.

ທ່ານ ຄໍາຮູ້ ອ່ອນມະນີ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງເຊກອງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ແຂວງເຊກອງໄດ້ຮັບມອບໝາຍຕົວເລກແຜນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານສະເພາະພູດຂອງແຂວງທັງໝົດ 360,24 ຕື້ກີບ ໂດຍມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 313,41 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 87% (ບໍ່ນັບປີນີ້) ຊຶ່ງຍັງອີກ 13% ຂອງແຜນການທີ່ແຂວງເຊກອງຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ເກັບໃຫ້ໄດ້ຕະຫຼອດປີ 2020 ນີ້.

ຕະຫຼອດ 4 ປີຜ່ານມາ ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃນແຂວງເຊກອງມີຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກປີ 2016 ແຜນການປີ 59,8 ຕື້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 67 ຕື້ກວ່າກີບເທົ່າກັບ 112,86%; ປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ 95 ຕື້ກວ່າກີບເທົ່າກັບ 138,07%; ປີ 2018 ປະຕິບັດໄດ້ 83 ຕື້ກວ່າກີບເທົ່າກັບ 102,61% ແລະ ໃນປີຜ່ານມາປະຕິບັດໄດ້ 66 ຕື້ກວ່າກີບເທົ່າກັບ 92,44% ຂອງແຜນການປີຕາມແຜນການແມ່ນ 76 ຕື້ກວ່າກີບ.
ສໍາລັບປີ 2020 ນີ້ ເບື້ອງຕົ້ນແຂວງໄດ້ຮັບມອບໝາຍຕົວເລກການເກັບລາຍຮັບພູດຂອງແຂວງສູງເຖິງ 82,6 ຕື້ກີບ, ແຕ່ສະເໜີຂໍດັດແກ້ມາເປັນ 62,2 ຕື້ກີບ ໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດຕົວຈິງຄາດຄະເນວ່າໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີຈະເກັບໄດ້ 25,65 ຕື້ກີບທຽບໃສ່ແຜນດັດແກ້ເທົ່າກັບ 41,23%; ຍັງອີກ 6 ເດືອນທ້າຍປີແຂວງຈະສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ 44,34 ຕື້ກີບທຽບໃສ່ແຜນດັດແກ້ເທົ່າກັບ 71,28%.

ທ່ານ ຄໍາຮູ້ ອ່ອນມະນີ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ເຖິງວ່າແຂວງເຊກອງຈະມີເງື່ອນໄຂທີ່ເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ, ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນງົບປະມານຮັບໃຊ້ບໍລິຫານມີໜ້ອຍບໍ່ສາມາດສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານ, ຂໍ້ມູນຖານລາຍຮັບຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນ, ການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານໃນແຕ່ລະປີຍັງເປັນການຂຶ້ນແຜນແບບຄາດຄະເນລວມໆ, ລາຍຮັບທີ່ເກັບໄດ້ໃນແຕ່ລະປີສ່ວນໃຫຍ່ເປັນລາຍຮັບບັງເອີນ, ສ່ວນຕົວເລກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍແຕ່ລະປີງົບປະມານເຫັນວ່າມີການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເປັນຕົວເລກທີ່ສູງພໍສົມຄວນ ຖ້າທຽບໃສ່ຖານລາຍຮັບຕົວຈິງແມ່ນຍັງບໍ່ທັນສົມຄູ່ກັນ.

ແນວໃດກໍຕາມ ປະຈຸບັນພະແນກການເງິນແຂວງພະຍາຍາມຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານໃຫ້ມີຄວາມສໍານານງານ, ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກໃຫ້ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວໃນການບໍລິການ, ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການຄຸ້ມຄອງ-ການນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດ, ພ້ອມທັງປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຈໍານວນໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການບໍລິການຢູ່ດ່ານດາກຕະອອກເມືອງດາກຈຶງ ແລະບ່ອນອື່ນໆທີ່ຂຶ້ນກັບແຂວງເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບໃນອະນາຄົດມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ຂ່າວ: ສັນຍາ