ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ເນັ້ນຫຼາຍບັນຫາຕໍ່ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ

812

ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານກວດກາພັກກະຊວງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ–ນັກວິຊາການ ເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍບັນຫາໂດຍສະເພາະແມ່ນການປັບປຸງລະບົບການປະຕິຮູບຂອດບໍລິຫານລັດທີ່ກົດໜ່ວງຖ່ວງດຶງຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການຂອງປະຊາຊົນ, ຈຸດພິເສດດ້ານທີ່ຕັ້ງ ແລະ ນະໂຍບາຍການເຊື່ອມຈອດ–ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ.

ກະຊວງການການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເພື່ອລະດົມຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງຄະນະພັກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ–ນັກວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງການເງິນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການປັບປຸງລະບົບການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ–ຮາກຖານຢູ່ ສປປ ລາວ; ການປະຕິຮູບຂອດບໍລິຫານລັດທີ່ກົດໜ່ວງຖ່ວງດຶງຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການຂອງປະຊາຊົນ; ຈຸດພິເສດດ້ານທີ່ຕັ້ງ ແລະ ນະໂຍບາຍການເຊື່ອມຈອດ–ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບປຸງເນື້ອໃນເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກບົນພື້ນຖານການເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງ; ການຈັດຕັ້ງບູລະນະແນວທາງ-ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ແນວທາງ; ແຜນນະໂຍບາຍທີ່ຈະວາງອອກໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳຢ່າງແທ້ຈິງ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ໄດ້ມີຄຳເຫັນກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ ບາງຕອນສໍາຄັນ ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເປັນການປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ບັນຫາທີ່ຕ້ອງປັບປຸງປ່ຽງແປງ; ສະເໜີຂໍ້ຄິດໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂມີທັງໃນດ້ານທັດສະນະ ແລະ ທິດທາງລວມທັງໃນລະດັບມາດຕະການ; ວິທີການປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີເນື້ອໃນສົມບູນ ແລະ ຄົບຖ້ວນໂດຍສະເພາະບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນມີວິທີການ; ມາດຕະການແກ້ໄຂໃນສ່ວນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; ນະໂຍບາຍເຊື່ອມຈອດ–ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງໃຫ້ເບິ່ງທັດສະນະທິດທາງລວມເປັນຕົ້ນ: ການປະຕິຮູບພາສີ–ອາກອນໃຫ້ໄປຕາມມາດຕະຖານສາກົນຕ້ອງເບິ່ງນະໂຍບາຍໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ມີວິທີໃນການແກ້ໄຂ; ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າການສ້າງເສດຖະກິດຕາມແລວທາງລົດໄຟລາວ–ຈີນ ໃຫ້ມີລັກສະນະເປັນຮູບປະທໍາຫຼາຍຂຶ້ນ.