4 ເດືອນຕົ້ນປີ ການເງິນເມືອງສັງທອງເກັບລາຍຮັບໄດ້ 1,2 ຕື້ກີບ

703

ປີນີ້ຫ້ອງການ-ການເງິນເມືອງສັງທອງ ໄດ້ຮັບຕົວເລກແຜນການທັງໝົດ 8,3 ຕື້ກວ່າກີບ. ໃນນັ້ນ, ສ່ວຍສາອາກອນ 7,15 ຕື້ກີບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ 1,1 ຕື້ກີບ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ເດືອນຜ່ານມາ ສາມາດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ 1,2 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 14,48% ຂອງແຜນການປີ.     ທ່ານ ເກສອນ ຈັນທະສອນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ-ການເງິນເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ສຳພາດໃນຫວ່າງບໍ່ດົນນີ້ວ່າ: ໃນປີ 2020 ຫ້ອງການ-ການເງິນເມືອງສັງທອງ ໄດ້ຮັບຕົວເລກຕາມແຈ້ງການເລກທີ 147/ກງ.ນວ, ລົງວັນທີ 19 ມີນາ 2020 ແຜນຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານທັງໝົດ 8,3 ຕື້ກວ່າກີບ. ໃນນັ້ນ, ຕົວເລກແຜນການສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳເມືອງ 7,15 ຕື້ກີບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ 1,1 ຕື້ກີບ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 4 ເດືອນປີ 2020 ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 1,2 ຕື້ກວ່າກີບເທົ່າກັບ 14,48% ຂອງແຜນການປີ.

ໃນນັ້ນ, ລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳເມືອງປະຕິບັດໄດ້ 609 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 8,53% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດປະຕິບັດໄດ້ 592 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 51,56% ຂອງແຜນການປີ, ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວປີ 2019 ເຫັນວ່າຫຼຸດປີຜ່ານມາ 72,88%.

ທ່ານ ເກສອນ ຈັນທະສອນ ເນັ້ນຕື່ມອີກວ່າ: ສາເຫດອັນຕົ້ນຕໍພາໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງເມືອງສັງທອງບໍ່ໄປຕາມລະດັບຄາດໝາຍ, ເນື່ອງຈາກວ່າເມືອງສັງທອງເປັນເມືອງນ້ອຍການຄຸ້ມຄອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂັ້ນນະຄອນຫຼວງອະນຸຍາດ/ຄຸ້ມຄອງ ເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບພາສີທີ່ດິນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບ້ານປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອນຫຼີກ ເພາະສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ອາໃສອຳນາດການປົກຄອງ,ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຢູ່ຂັ້ນເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍບວກກັບການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ສຳລັບການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2020 ເຫັນວ່າຍັງມີສິ່ງທ້າຍທ້າຍຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຄາດຄະເນໜົດປີຫ້ອງການ-ການເງິນເມືອງສັງທອງຈະປະຕິບັດໄດ້ພຽງແຕ່ 94,09% ຂອງແຜນການປີ, ຖ້າຄິດເປັນເງິນປະມານ 7,88 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ, ລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ 6,73 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 94,11% ຂອງແຜນການປີຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ 1,15 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 100% ຂອງແຜນການປີ.

(ເນື້ອໃນ-ພາບ: ອາພັດສະລາ)