ຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງໄປເໜືອ ຂົວນໍ້າແຈ້ງ ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ເມືອງໂພນໂຮງ ແຕກຄາດປິດສ້ອມແປງ 3 ວັນ

901

ໃນວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2020 ແຈ້ງຂ່າວ ຂົວນ້ຳແຈ້ງ ເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ເມືອງໂພນໂຮງ,ແຂວງວຽງຈັນ ແຕກຄາດປິດສ້ອມແປງ 3 ວັນ ລົດນ້ອຍລົດໃຫຍ່ ບໍ່ສາມາດຜ່ານໄດ້ ເຊິ່ງໄປໄດ້ມີແຕ່ລົດຈັກເທົ່ານັ້ນ.

ສຳລັບບັນດາທ່ານຈະເດີນທາງເຂົ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຈະເດີ່ນທາງຂຶ້ນວັງວຽງ ຄວນນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງດັ່ງນີ້
ສຳລັບທ່ານທີ່ມາຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ເດີນທາງມາແຕ່ວັງວຽງ ທີ່ເດີນທາງມາດ້ວຍເສັ້ນທາງ 13 ເໜືອ: ຄວນນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງ ບ້ານນາໂພໃຕ້ ຫາ ບ້ານປາກແຈ້ງ ຫາ ບ້ານໂພນໝີ ອອກຫາ ບ້ານໂພນໂຮງ ທາງຈະຍາກ ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນບໍ່ໃຫ້ມາ

ສຳລັບທ່ານທີ່ເດີນທາງມາທາງບ້ານເກິນ: ຈະມີທາງແຍກໃກ້ກັບຕະຫຼາດບ້ານເກີນ ແລ້ວຊອດອອກໃກ້ກັບວິທະຍາໄລ ສ້າງຄູບ້ານເກີນ.
ຂໍ້ມູນ: ຂ່າວນະຄອນຫຼວງ