ໂຄງການກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງເຂົ້າຈຸດສຸມລະໂກ ເມືອງເຊໂປນ ປະຕິບັດໄດ້ 86%

782

ໃນວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2020 ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ພ້ອມທ່ານເຈົ້າເມືອງເຊໂປນ ແລະ ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແຕ່ແຍກທາງເລກທີ 9 ບ້ານດົງ ເຂົ້າຫາຈຸດສຸມລະໂກ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນະເຂດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄລຍະທີ 1 ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ໂດຍຜ່ານທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາ KFW ເພື່ອກໍ່ສ້າງທາງຊົນນະບົດ ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ເມືອງນອງ ລວມມີລວງຍາວທັງໝົດ 57 ກິໂລແມັດ ກັບ 700 ແມັດ ແລະ ມີງົບປະມານທັງໝົດ ຂອງໂຄງການ 6.264.000 ຢູໂລ ຫຼື ປະມານ 35 ຕື້ 417 ລ້ານກ່ວາກີບ, ໃນນັ້ນລັດຖະບານລາວປະກອບສ່ວນທຶນສົມທົບ 15% ເຊິ່ງແມ່ນແຂວງສະຫວັນະເຂດ 5% ແລະ ງົບປະມານປົກກະຕິ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 10%.

ທ່ານ ໄຊຍະເສນ ແກ້ວວິໄລສັກ ຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດໄລຍະ 1, ເມືອງເຊໂປນມີ 2 ສັນຍາ ແລະ ເມືອງນອງ ມີ 1 ສັນຍາ ມາຮອດປະຈຸບັນຄວາມຄືບໜ້າທັງ 3 ສັນຍາ ສະເລ່ຍປະຕິບັດໄດ້ ປະມານ 86% ຄື: ສັນຍາທີ 1 ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ແຕ່ແຍກທາງເລກທີ 9 ບໍລິເວນບ້ານດົງ ເມືອງເຊໂປນ ເຂົ້າຫາ ບ້ານສະແລັນ ຍາວ 24 ກິໂລແມັດ 300 ແມັດ ມີມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 14 ຕື້ 523 ລ້ານກ່ວາກີບ ແລະ ມີວຽກເພີ່ມມູນຄ່າ 3 ຕື້ 425 ລ້ານກ່ວາກີບ ລວມເປັນ 17 ຕື້ 948 ລ້ານກີບ ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ PMS ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ຈຳກັດ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາ ໃນໄລຍະເວລາກໍ່ສ້າງ 18 ເດືອນ ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ຫາ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020. ໃນສັນຍານີ້ ແມ່ນມີແຜນປູຢາງຜ່ານບ້ານປະຊາຊົນ ແລະ ບ່ອນສູງຊັນ ລວມເກືອບ 12 ກິໂລແມັດ ແລະ ປູຫີນແຮ່ 12 ກ່ວາກິໂລແມັດ, ໃສ່ທໍ່ລ່ຽມ 8 ແຫ່ງ, ທໍ່ກົມ 13 ແຫ່ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງຝາປີກໃສ່ທໍ່ເກົ່າ 22 ແຫ່ງ, ພ້ອມນັ້ນກໍຈະໄດ້ສ້ອມແປງຂົວຈົມທີ່ເປ່ເພອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ຕາມການສຳຫຼວດຕົວຈິງ ສະເພາະສັນຍານີ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ 90%.

ສັນຍາທີ 2 ແມ່ນແຕ່ບ້ານສະແລັນ ຫາ ບ້ານລະໂກ ຍາວ 18 ກິໂລແມັດ ມີມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ 13 ຕື້ 347 ລ້ານກ່ວາກີບ ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ TSB ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ເຊິ່ງແມ່ນໃນໄລຍະເວລາກໍ່ສ້າງ 18 ເດືອນເຊັ່ນກັນ ແລະ ເລີ່ມກໍ່ສ້າງໃນວັນດຽວກັນ; ໃນສັນຍານີ້ມີແຜນປູຢາງບ່ອນບ້ານປະຊາຊົນ ແລະ ບ່ອນສູງຊັນ 7 ກິໂລແມັດ 757 ແມັດ, ປູເບຕົງ 3 ຈຸດ ລວມ 945 ແມັດ, ໃສ່ທໍ່ລ່ຽມ 4 ແຫ່ງ ທໍ່ກົມ 22 ແຫ່ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງຝາປີກໃສ່ທໍ່ເກົ່າ 27 ແຫ່ງ, ສະເພາະສັນຍານີ້ ມີຄວາມຄືບໜ້າເກືອບ 56%. ພ້ອມນັ້ນກໍໄດ້ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ເພື່ອກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມເຊສະໝູ ຕາມທີ່ນອນໃນການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງໃນໄລຍະທີສອງ ທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ຕາມການຕິດຕາມເບິ່ງການກໍ່ສ້າງຕົວຈິງ ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍ່ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ພາກລັດ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສຳເລັດຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້, ອັນໃດທີ່ເປັນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກກໍ່ນຳສະເໜີຫາແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພ້ອມກັນແກ້ໄຂ,ໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງເຂດພູດອຍ ຄວນເອົາແບບການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາຈຸດສຸມລະໂກນີ້ ເປັນແບບຢ່າງ, ພ້ອມກັນສຳຫຼວດຕື່ມໃຫ້ລະອຽດ ໃນການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງແຕ່ຈຸດສຸມລະໂກ ຫາຈຸດສຸມຈຽງຕູບ ຫາຈຸດສຸມຜາບັງ ແລະ ໄປຫາຈຸດສຸມລະວິ່ງ-ລະເວີນ ເພາະເຂດດັ່ງກ່າວເປັນເຂດທີ່ໝັ້ນການປະຕິບັດ ຕ້ອງພ້ອມກັນພັດທະນາໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມສະດວກໃນການສັນຈອນໄປມາ ການແລກປ່ຽນສິນຄ້າຕ່າງໆ ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ.