ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນສູງຫຼາຍກວ່າ 750ກີບຕໍ່ລິດ

632

ປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດ, ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບຂຶ້ນ 750 ກີບຕໍ່ລິດ
ປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດ ແອັດຊັງພິເສດ ປັບຂຶ້ນ 980 ກີບຕໍ່ລິດ, ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບຂຶ້ນ 750 ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ ກາຊວນ ປັບຂຶ້ນ 380 ກີບຕໍ່ລິດ ເລີ່ມປະຕິບັດເຊົ້າວັນທີ 28 ພຶດສະພານີ້.

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຈ້ງການເລກທີ 0502/ອຄ.ກຄພນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2020 ເຖິງສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ, ບັນດາບໍລິສັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍໃຫ້ປະຕິບັດລາຄາຂາຍຍ່ອຍໃໝ່ ໃນເຂດເທດສະບານແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທັງນີ້, ລາຄາໃໝ່ນີ້ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເວລາ 6:00 ໂມງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ການປັບລາຄາຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດຄັ້ງແຮນ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ, ແອັດຊັງທຳມະດາ 300 ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ ນ້ຳມັນກາຊວນ 100 ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ ປັບຂຶ້ນນ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ 980 ກີບຕໍ່ລິດ, ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບຂຶ້ນ 750 ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ ກາຊວນ ປັບຂຶ້ນ 380 ກີບຕໍ່ລິດ

ການຄິດໄລ່ເສຍພັນທະ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆແມ່ນໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄິດໄລ່ເກັບຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນໂຄງສ້າງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 0423/ກຄພນ.ຄສລ, ລົງວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2020 ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ແຈ້ງການສະບັບນີ້ປ່ຽນແທນແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0465/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2020.