ເມືອງທ່າແຕງ ເລັ່ງຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້ສານເຄມີໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ

722
ຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮ່ວມກັບຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້,ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ ລົງເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມສຽ່ງຂອງສານເຄມີ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ມສ ຈຸນລາ ໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2020 ນີ້ ໂດຍມີຄູ-  ອາຈານ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ.
ການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມສຽ່ງຂອງສານເຄມີໃນລະດັບທ້ອງຖິນ ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ເຖິງຜົນກະທົບຂອງສານເຄມີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ໂດຍແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມກັບຄືນມາສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.
ທ່ານ ພູວົງ ກອງຊັບ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເມືອງ ທ່າແຕງ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ຈຸດປະສົງໃນການລົງເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ຂອງການນໍາໃຊ້ສານເຄມີໃນຄັ້ງນີ້ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ຫັນປ່ຽນພຶດຕີກຳຈາກທີ່ເຄີຍນໍາໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າໃນການປູກຝັງໃຫ້ຫັນມານຳໃຊ້ຝຸ່ນທຳມະຊາດເປັນຕົ້ນຕໍເພື່ອຫຼີກລຽງຜົນກະທົບທາງດ້ານສຸຂະພາບ,ພ້ອມທັງເປັນການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນໄດ້ມີຄວາມຮູ້,ຄວາມເຂົ້າໃຈເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນຊີວິດປະຈຳວັນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ເຊິ່ງກິດຈະກໍາການຄວບຄຸມຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ສານເຄມີໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 3 ບ້ານ 2 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍຄື: ບ້ານຫົວເຊໂດນ, ບ້ານປາຫຼາຍ, ບ້ານຈະຫຼາມເກົ່າ, ໂຮງຮຽນ ມໍສໍ ຈຸນລາ ແລະ ໂຮງຮຽນ ມໍສໍ ກະປື ໂດຍຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດກິດຈະກໍາສາທິດເຮັດຝຸ່ນຊີວະພາບຕື່ມອີກ.
ໂດຍ: ສະຫຍາມ ຈັນທະສອນ