ຄ່າ​ໄຟ​ແພງ! ອາ​ຈານ​ກາບ​ແກ້ວ ນັກ​ຂຽນ​ຊື່​ດັງ“ຝາກບາງຄຳເຫັນເຖິງໄຟຟ້າລາວ ດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງ”

1650

“ຝາກບາງຄຳເຫັນເຖິງໄຟຟ້າລາວ ດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງ” ຂ້າພະເຈົ້າໃນຖານະຄົນລາວຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເປັນຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ຈິ່ງຂໍສະເໜີບາງຄຳເຫັນ ຊຶ່ງອາດຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການແກ້ໄຂວິກິດແຫ່ງການຂາດຄວາມສັດທາຈາກປະຊາຊົນລາວ ທີ່ເຂົາຄິດວ່າຄ່າໄຟຟ້າ (ແບບຄິດໄລ່ໃໝ່ເດືອນ 5) ແພງຂຶ້ນຫຼາຍ ແທນທີ່ຈະຖືກລົງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ

ຂ້າພະເຈົ້າກໍເຫັນໃຈຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ສະຖານະການ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງໄຟຟ້າລາວໃນເວລານີ້ ຈິ່ງຕ້ອງກົດດັນໃຫ້ປັບປຸງຄ່າໄຟແບບໃໝ່, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດ ການຮຽກຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຫຼື ຄວາມສັດທາຈາກລູກຄ້າ ກໍຄືປະຊາຊົນລາວແມ່ນສຳລັບກວ່າການ ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ໄລຍະສັ້ນ. ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂັ້ນເທິງ ເພື່ອໃຫ້ໄຟຟ້າລາວຫຼຸດຄ່າໄຟລົງນັ້ນ ກໍຖືວ່າ ໄຟຟ້າລາວໄດ້ປະຕິບັດຕາມແລ້ວ ແຕ່ການຫຼຸດຄ່າໄຟລົງໂດຍນຳໃຊ້ຕາຕະລາງໃໝ່ນັ້ນ ປະຊາຊົນຄິດວ່າ ເປັນການແອບແຝງທີ່ບໍ່ຈິງໃຈ ເພາະປາກບອກວ່າຫຼຸດ ແຕ່ເປັນຫຍັງຜູ້ໃຊ້ໄຟສ່ວນໃຫຍ່ຈິ່ງຕ້ອງຈ່າຍແພງຂຶ້ນ?
ການທີ່ອ້າງວ່າເປີດແອໃນຍາມຮ້ອນຈະເປືອງໄຟຫຼາຍກວ່າເປີດໃນຍາມໜາວ ກໍຖືວ່າຖືກຕ້ອງ ບໍ່ມີໃຜກ້າຖຽງຄວາມ ລວມທັງການທີ່ໃຊ້ໄຟຫຼາຍກໍຕ້ອງຈ່າຍຫຼາຍ ກໍມີໃຜກ້າຖຽງຄວາມ ລວມທັງຕາຕະລາງແບບໃໝ່ທີ່ຫຼຸດໃຫ້ແທ້ ຄົນທີ່ໃຊ້ໜ້ອຍ ກໍບໍ່ມີໃຜຖຽງຄວາມ ເພາະຖືວ່າຖືກຕ້ອງໝົດແລ້ວ; ຖ້າເວົ້າກັນໃນຫຼັກການບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄຟຟ້າລາວໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງຂັ້ນເຖິງແທ້ ແລະ ຕາຕະລາງແບບໃໝ່ກໍມີສ່ວນຫຼຸດແທ້ ເຖິງຈະຫຼຸດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໜ້ອຍ ແລ້ວໄປເກັບແພງຂຶ້ນກັບກຸ່ມຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ໄຟໃນລະດັບປານກາງຂຶ້ນໄປ ກໍຕາມ ກໍຖືວ່າເຮັດຕາມຂັ້ນເທິງແລ້ວ ແລະ ເປັນການບໍລິຫານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການບໍລິຫານທຸລະກິດ ແຕ່ມັນບໍ່ຖືກໃຈປະຊາຊົນ ເພາະບໍ່ຍຸຕິທຳ

ຮູບ​ປະ​ກອບ

ນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າ ໃນຊ່ວງຕ້ານໂຄວິດ ທາງການໄດ້ຂໍຮອງໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ແຕ່ໃນເຮືອນ ຊຶ່ງປະຊາຊົນລາວທີ່ເປັນຄົນບອກນອນສອນງ່າຍຢູ່ແລ້ວ ກໍປະຕິບັດຕາມ, ແນ່ນອນວ່າການຢູ່ເຮືອນໃນຍາມຮ້ອນ ມັນກໍຕ້ອງໃຊ້ແອຫຼາຍ ທາງການກໍເຫັນໃຈ ຈິ່ງມີຄຳສັ່ງໃຫ້ຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າລົງ ອັນນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວຕ່າງກໍດີອົກດີໃຈ ເພາະພາກລັດບໍ່ໄດ້ປະຖິ້ມປະຊາຊົນ ແລະ ຍັງຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຢູ່; ແຕ່ພໍຮອດຍາມຈ່າຍເງິນ ເຫັນບິນຄ່າໄຟຟ້າເດືອນ 5 ຕ່າງຄົນກໍຮ້ອງໂອຍ ຄວນຄາງ ເໝືອນຟ້າຜ່າລົງກາງໃຈ ທີ່ເຫັນຕົວເລກຄ່າໄຟແພງຂຶ້ນຫຼາຍ, ສຳລັບຄົນມີເງິນ ກໍຖືວ່າ ທຳມະດາ ແຕ່ສໍາລັບພະນັກງານທົ່ວໄປ ແລະ ຄົນຫາເຊົ້າກິນຄ່ຳແລ້ວ ຄ່າໄຟແພງຫຼາຍ. ແຕ່ມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນກໍຄື ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ຮູ້ສຶກວ່າ ນອກຈາກບໍ່ຊ່ວຍແລ້ວ ຍັງຊ້ຳຕື່ມອີກ.
ຍ້ອນປະເທດລາວຍັງທຸກຍາກ ປະຊາຊົນຈິ່ງຕ້ອງກຸ້ມຕົນເອງ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບໂຄວິດ ຊີວິດຝືນເຄືອງຫຼາຍ ແລະ ຖ້າປຽບທຽບກັບປະເທດອື່ນທີ່ທາງການໄດ້ແຈກເງິນໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ແຈກສິ່ງຂອງອື່ນໆອີກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວໄດ້ແຕ່ສະອອນ ຈິ່ງທຳໃຈ ເພາະປະເທດລາວຍັງທຸກ ຈິ່ງເຂົ້າໃຈທາງການດີ ແລະ ຄວາມຫວັງສຸດທ້າຍ ກໍຄືຄ່າໄຟຟ້າ; ສ່ວນບາງຄົນທີ່ວ່າບໍ່ຄວນປຽບທຽບກັບປະເທດອື່ນທີ່ຮັ່ງມີ ເຂົາມີເງິນ ລັດຈິ່ງສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນໄດ້ຫຼາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວໄປຢູ່ທີ່ດາວອັງຄານນອກໂລກ ຈິ່ງບໍ່ມີການປຽບທຽບ, ເພາະຊີວິດໃນໂລກກໍຕ້ອງມີການປຽບທຽບ ຂະໜາດຜູ້ກ່ຽວທີ່ເວົ້າເອງ ກໍຍັງປຽບທຽບເມຍ, ເຮືອນ, ລົດ… ກັບຄົນອື່ນບໍ່ແມ່ນບໍ? ແລ້ວໃນເມື່ອແຜ່ນດິນລາວ ແນມໄປທາງໃດ ກໍເຫັນແຕ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຈົນໄດ້ຊື່ວ່າເປັນໝໍ້ໄຟແຫ່ງອາຊີ ແລ້ວເປັນຫຍັງບໍ່ຫຼຸດຄ່າໄຟໃຫ້ປະຊາຊົນພູມໃຈແນ່?

ຮູບ​ປະ​ກອບ

ແຕ່ໃນເມື່ອທ່ານນາຍົກສັ່ງໃຫ້ຫຼຸດຄ່າໄຟລົງ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ເດືອດຮ້ອນ, ຄ່າໄຟຟ້າຈິ່ງຖືເປັນຄວາມຫວັງສຸດທ້າຍ ທີ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງການທີ່ເປັນຮູບປະທຳແທ້ ແຕ່ສຸດທ້າຍຄ່າໄຟກັບແພງຂຶ້ນເທົ່າຕົວ ປະຊາຊົນຈິ່ງໂກດແຄ້ນໄຟຟ້າລາວຫຼາຍ; ມັນບໍ່ແມ່ນການໂກດແຄ້ນສະເພາະແຕ່ເສຍຄ່າໄຟແພງຢ່າງດຽວ ແຕ່ເປັນການໂກດແຄ້ນທີ່ຖືກຫຼອກລວງ ແລະ ທຳລາຍຄວາມຫວັງອັນດຽວທີ່ມີຢູ່. ສະນັ້ນ, ໃນສະຖານະການວິກິດຄວາມສັດທາແບບນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອະນຸຍາດທ່ານຜູ້ຮູ້ ແນະນຳທາງແກ້ໄຂດັ່ງນີ້:
 ຕາງໜ້າໄຟຟ້າລາວຄວນອອກມາຂໍໂທດປະຊາຊົນ ພ້ອມທັງຫຼຸດຄ່າໄຟລົງ 50% ຢ້ອນຫຼັງໄປເດືອນ 4 ແລະ ເດືອນ 5 (ຄົນລາວເປັນຄົນໃຈກວ້າງ ພ້ອມໃຫ້ອະໄພ)
 ຖ້າບໍ່ຫຼຸດ 2 ເດືອນ ກໍຫຼຸດ ສະເພາະແຕ່ເດືອນ 5 ກໍໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງນຳໃຊ້ແບບຄິດໄລ່ໄຟຕາຕະລາງເກົ່າ ເພາະຕາຕະລາງໃໝ່ ປະຊາຊົນຄິດວ່າບໍ່ຍຸຕິທຳ

ຮູບ​ປ​ະ​ກອບ

ການຂໍໂທດປະປະຊົນ ກໍຄືການຂໍໂທດລູກຄ້າ ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າລາວເສຍກຽດ ຫຼື ມີຈຸດອ່ອນ, ຄົນລາວເຮົາຄວນປະຖິ້ມໄດ້ແລ້ວ ທີ່ຄິດວ່າ ການຂໍໂທດຖືເປັນຄວາມຜິດ ຖືເປັນຈຸດອ່ອນ ແລ້ວນຳມາໂຈມຕີກັນ ເພາະໃນໂລກນີ້ ບໍ່ມີໃຜທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດຜິດ ຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍເຄີຍເຮັດຜິດພາດມາຫຼາຍ, ການຂໍໂທດ ຈິ່ງຖືເປັນເລື່ອງດີ ເພາະມັນໝາຍເຖິງເຮົາພ້ອມຈະຮຽນຮູ້ປັບປຸງໃໝ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ຖ້າໄຟຟ້າລາວເຮັດແບບນີ້ໄດ້ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າຈະໄດ້ໃຈປະຊາຊົນ ແລະ ຮຽກຄວາມສັດທາກັບຄືນມາໄດ້, ສ່ວນວ່າຈະກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນນັ້ນ ກໍໄປແກ້ໄຂຕາມທີຫຼັງ ຈັກຊິຢ້ານຫຍັງ? ຂະໜາດຫຼາຍບໍລິສັດທີ່ລົ້ມລະລາຍ ພວກເຂົາກໍຍັງຟື້ນຕົວຂຶ້ນມາໃໝ່ໄດ້ ຂໍພຽງແຕ່ລູກຄ້າຍັງເຊື່ອໝັ້ນຢູ່ ກຳໄລຈະມາທີຫຼັງ ແລະ ມາຫຼາຍກວ່າ, ເພາະການປ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊົນບໍ່ພໍໃຈດົນ ອາດເຮັດໃຫ້ສັງຄົມບໍ່ມີຄວາມສະຫງົບ ທ່ານຜູ້ບໍລິຫານກໍໄດ້ຮຽນການເມືອງມາແລ້ວ ເລື່ອງນີ້ ທ່ານຄົງເຂົ້າໃຈດີ.

ສຸດທ້າຍນີ້ ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ໄຟຟ້າລາວຜ່ານຜ່າວິກິດໃນຄັ້ງນີ້ໄປໄດ້ ແລະ ກັບມາເປັນອົງກອນທີ່ຢູ່ໃນໃຈປະຊາຊົນອີກຄັ້ງ ເພາະໄດ້ຊ່ວຍປະຊາຊົນຍາມເດືອດຮ້ອນ. ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າເອງ ກໍບໍ່ເຄີຍລືມບຸນຄຸນໄຟຟ້າລາວໃນອະດີດ, ກໍຍ້ອນເຫດຜົນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈິ່ງຂໍຝາກຄວາມຄິດເຫັນມາ ໃຫ້ໄຟຟ້າລາວໄດ້ທົບທວນນະໂຍບາຍອີກຄັ້ງ ເພື່ອອະນາຄົດໄລຍະຍາວຂອງອົງກອນເອງ.