ຄຶບໜ້າ48%ໂຄງການສ້າງທາງຊອຍໃນເທດສະບານ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ

647

ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງ ຕາມແລວທາງອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ 2; ໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຢືມ ຈາກທະ ນາຄານພັດ ທະນາອາຊີ ( ADB )ຈໍານວນ 47 ລ້ານໂດລາ ແລະ ເງິນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ລາວ 5 ລ້ານໂດລາ. ລວມທັງຫມົດ 52 ລ້ານໂດລາ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຊອຍ ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າພາຍໃນເທດສະບານ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ມີຄວາມຍາວ 16 ກິໂລແມັດ, ໃນນັ້ນ; ເສັ້ນທາງຊອຍມີ 11 ເສັ້ນ.

ປູຢາງ 2 ຊັ້ນ, ຍາວ 7 ກິໂລແມັດ ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ພ້ອມລູກຫນອນທາງຍ່າງ 6 ເສັ້ນ, ຍາວ 9 ກິໂລແມັດ, ໂຄງ ການດັ່ງກ່າວ ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ມາແຕ່ ຕົ້ນເດືອນກຸມພາ 2019. ໂດຍແມ່ນ ບໍລິສັດ ເອັມພີ ກໍ່ສ້າງຈໍາກັດ ຜູ້ດຽວເປັນຜູ້ຮັບເຫມົາກໍ່ສ້າງມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ 6 ລ້ານ 495.500 ກວ່າໂດລາ. ມາຮອດປະຈຸບັນການກໍ່ສ້າງແຕ່ລະຫນ້າວຽກ ແມ່ນມີຄວາມຄືບຫນ້າໄປແລ້ວ 48 %;

ທ່ານ ກຸໄຊ ສຸສ໌ເລົ່າ ຜູ້ຈັດ ການພາກສະຫນາມ ກ່າວວ່າ: ທາງບໍລິສັດ, ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ ກໍ່ສ້າງເທເບຕົງຫນ້າທາງຊອຍ ແລະ ແປງຮ່ອງລະບາຍນໍ້າສອງຂ້າງທາງ, ໄດ້ແບ່ງເປັນສອງປະເພດ, ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າເບຕົງເສີມເຫຼັກ ແບບເທກັບທີ່ ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ເບຕົງເສີມເຫຼັກແບບຫຼໍ່ສໍາເລັດຮູບແລ້ວນໍາມາວາງໃສ່ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ນໍ້າໄຫຼສະດວກ ແລະ ການກໍ່ສ້າງແມ່ນຈະໃຫ້ສໍາເລັດ ຕາມສັນຍາ 18 ເດືອນ ທີ່ກໍານົດໄວ້, ແຕ່ການກໍ່ສ້າງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເນື່ອງຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ເປັນເສັ້ນທາງພາຍໃນ ເທດ ສະບານ, ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນໄປມາຂອງພະນັກງານ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ປະຊາຊົນ ແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ດ້ານຫນຶ່ງກໍ່ຍ້ອນເກີດມີພະຍາດ ອັກເສບປອດເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍ ພັນໃຫມ່ ໂຄວິດ 19 ເຮັດໃຫ້ການກໍ່ສ້າງລ້າຊ້າແກ່ຍາວ.