ຊາວນາເມືອງຫລ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ສ້າງຊົນລະປະທານເອງດ້ວຍທຶນ176ລ້ານກີບ

707

ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານນາອ່າງ ບ້ານ ວຽງຄຳ ເມືອງຫຼາ ແຂວອຸດົມໄຊ ໂດຍແມ່ນທຶນກໍ່ສ້າງຂອງກຸ່ມ ຊາວນາເອງ ຈຳນວນ 18 ຄອບຄົວ ມີມູນຄ່າກໍ່ສ້າງ 176 ລ້ານກີບ

ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ແຕ່ວັນທີ 13 ມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ປັຈຸມີຄວາມຄືບໜ້າແລ້ວ 85 % ຂອງໜ້າວຽກທັງໝົດ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດ

ສາມາດສະໜອງນ້ຳໃສ່ນາໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ.

ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນສໍາເລັດ ຂອງກຸ່ມຊາວນາເມືອງຫຼ້າແຂວງ ອຸດົມໄຊ ທີ່ມີນໍາໃຈເສຍສະຫຼະ ແລະ ເຫັນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ໃນການທໍາມາຫາກິນ