ລັກລົດກູ້ໄພຫວັງເອົາໄປຂາຍແຕ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດກ່ອນ ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2020 ມີຊາຍໜຸ່ມ ຫວັງລັກລົດເພື່ອຈະຂີ່ຂຶ້ນໄປແຂວງພາກເໜືອ ໂຈນຊົ່ວລັກລົດກູ້ໄພ 1623 ຈາກສູນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກຳລັງກຽມອອກໄປແຂວງຊຽງຂວາງ ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຊ່ວງເຊົ້າວັນທີ 21/05/2020 ແຕ່ໄປບໍ່ລອດລະຫວ່າງທາງລົດເກີດເສຍຫຼັກລົງຂ້າງທາງ ຕອນນີ້ສາມາດຈັບກຸມ ແລະ ມອບຕົວໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ດຳເນີນການຕາມກົດໝາຍ ສ່ວນລາຍລະອຽດຈະແຈ້ງນໍາຫຼັງ ເຈົ້ານ້າທີ່ກໍາລັງສືບສວນ

925

ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2020 ມີຊາຍໜຸ່ມ ຫວັງລັກລົດເພື່ອຈະຂີ່ຂຶ້ນໄປແຂວງພາກເໜືອ ໂຈນຊົ່ວລັກລົດກູ້ໄພ 1623 ຈາກສູນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກຳລັງກຽມອອກໄປແຂວງຊຽງຂວາງ

ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຊ່ວງເຊົ້າວັນທີ 21/05/2020 ແຕ່ໄປບໍ່ລອດລະຫວ່າງທາງລົດເກີດເສຍຫຼັກລົງຂ້າງທາງ

ຕອນນີ້ສາມາດຈັບກຸມ ແລະ ມອບຕົວໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ດຳເນີນການຕາມກົດໝາຍ ສ່ວນລາຍລະອຽດຈະແຈ້ງນໍາຫຼັງ ເຈົ້ານ້າທີ່ກໍາລັງສືບສວນ