ເມືອງແກ່ນທ້າວ ຊຸກຍູ້ຂະບວນການປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ

649

ເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບວນການປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍນັ້ນ, ໃນວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2020 ທ່ານ ສີຄານ ແກ່ນມະນີ ຮອງເຈົ້າເມືອງແກ່ນທ້າວ, ຜູ້ຊີ້ນໍາບໍລິເວນປາກແຄມ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ການສ້າງຂະບວນການອະນາໄມ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ຢູ່ບໍລິເວນປາກແຄມ ເຊິ່ງມີບັນດາພະນັກງານຊີ້ນໍາບ້ານ, ນາຍບ້ານ, ຮອງນາຍບ້ານ ຢູ່ບໍລິເວນປາກແຄມ ແລະ ປະຊາຊົນບ້ານປາກແຄມເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ.


ກ່ອນຈະເລີ່ມຂະບວນການດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ສີຄານ ແກ່ນມະນີ ຮອງເຈົ້າເມືອງແກ່ນທ້າວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຜົນຮ້າຍຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ເຊິ່ງແມ່ນເຊື້ອພະຍາດຈຸລະໂລກຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດສົ່ງເຊື້ອພະຍາດໄດ້ ໂດຍຜ່ານການກັດຈາກຍຸງທີ່ຕິດເຊື່ອ ເຮັດໃຫ້ມີອາການສົນຢ່າງຮຸນແຮງ ເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້ ເຊື້ອຈຸລະໂລກໄຂ້ຍຸງລາຍ ແມ່ນສາມາດສົ່ງເຊື້ອໄດ້ໂດຍຍຸງລາຍ ທີ່ຕິດເຊື້ອມາກັດຄົນເຮົາ

ທ່ານຍັງໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ນາຍບ້ານ ໄປນໍາພາປະຊາຊົນຢູ່ພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນ ສ້າງຂະບວນການອະນາໄມຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດບໍລິເວນບ້ານຂອງຕົນໃຫ້ສະອາດງາມຕາ ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ 5 ປໍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ

ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ສ້າງຂະບວນການດ້ວຍການຍ່າງອ້ອມບ້ານປາກແຄມ ເຊິ່ງຂະບວນການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດອະນາໄມຕາມແຄມທາງ ດ້ວຍການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ, ກະໂປະ, ກະປ໋ອງ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອທໍາລາຍແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງຍຸງລາຍ.