ເມືອງທ່າແຕງ ສອບເສັງເອົາລັດຖະກອນຄູໃໝ່ 6 ຕົວເລກ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-19 ພຶດສະພາ 2020 ທີສະໂມສອນ #ຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະ ກິລາ #ເມືອງທ່າແຕງ ຄະນະກໍາມະການສອບເສັງຄັດເລືອກຕົວເລກລັດຖະກອນຂັ້ນ #ແຂວງເຊກອງ ຮ່ວມກັບຄະນະກໍາມະການຂັ້ນເມືອງທ່າແຕງ ໄດ້ຈັດການສອບເສັງ ຄັດເລືອກເອົາຄູອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃໝ່ ເຂົ້າເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນສັງກັດໃນ 6 ວິຊາສົກປີ 2020, ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຕິດຕາມການສອບເສັງຂອງທ່ານນາງ ແກ້ວອຸດອນ ດວງມະນີວົງ ຄະນະປະຈໍາພັກເມືອງ,ມີທ່ານນາງ ດວງຈັນ ເທບບົວລະບັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກຳມະການສອບເສັງ ແລະ ນັກສອບເສັງ 50 ກວ່າຄົນເຂົ້າຮ່ວມ. ການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາຄູອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃໝ່ ເຂົ້າເປັນພະນັກງານລັດຖະກອນຄູເຂົ້າສັງກັດໃນ 6 ວິຊາ ສົກປີ 2020 ຄັ້ງນີ້ ລວມມີນັກສຶກສາເຂົ້າສອບເສັງທັງໝົດ 34 ຄົນ, ຍິງ 21 ຄົນ, ຄັດເລືອກເອົາ 6 ຄົນ, ໂດຍການສອບເສັງ ປາລາໄນ ແລະ ອັດຕະໄນ,ມີລາຍວິຊາຫລັກ ຄື: ຄູອະນຸບານສຶກສາ,ຄູປະຖົມສຶກສາ,ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ,ຄູຊີວະສາດ,ຄູຟິຊິກສາດ ແລະ ຄູເຄມີສາດ ວິຊາລະ 1 ຕົວເລກ,ເຊິ່ງນັກສອບເສັງທີ່ຜ່ານເຂົ້າໃນຮອບຕັດສິນ ແມ່ນຈະໄດ້ບັນຈຸຊັບຊ້ອນຢູ່ແຕ່ລະໂຮງຮຽນພາຍໃນເມືອງທ່າແຕງ ລົງສູ່ຮາກຖານບ້ານ. ໂອກາດນີ້ ທ່ານນາງ ແກ້ວອຸດອນ ດວງມະນີວົງ ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ: ການສອບເສັງເທື່ອນີ້ ແມ່ນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການຢ່າງເຄັ່ງຄັດ,ມີຄວາມເປັນລະບຽບ,ບໍລິສຸດ,ໂປ່ງໃສ່,ຍຸຕິທໍາ ດໍາເນີນໄປດ້ວຍດີ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ. ເພື່ອສະກັດກັ້ນການກະທໍາຜິດຂອງນັກສອບເສັງ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຍາມຫ້ອງສອບເສັງ,ບັນດານັກສອບເສັງ ຈົ່ງກຽມພ້ອມທາງດ້ານຄວາມຮູ້,ຄວາມສາມາດ,ປະສົບການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ການປະຕິບັດໂມງເວລາຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງຄະນະກໍາມະການຍາມຫ້ອງສອບເສັງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກການສອບເສັງຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເພື່ອປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິພາບການບໍລິຫານລັດ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານຕ່າງໆຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ,ທັງເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນມີຄຸນນະພາບໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ. ໂດຍ ພອນ ບຸນອຸທິດ

726

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-19 ພຶດສະພາ 2020 ທີສະໂມສອນ ຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະ ກິລາ ເມືອງທ່າແຕງ ຄະນະກໍາມະການສອບເສັງຄັດເລືອກຕົວເລກລັດຖະກອນຂັ້ນ ແຂວງເຊກອງ ຮ່ວມກັບຄະນະກໍາມະການຂັ້ນເມືອງທ່າແຕງ ໄດ້ຈັດການສອບເສັງ ຄັດເລືອກເອົາຄູອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃໝ່ ເຂົ້າເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນສັງກັດໃນ 6 ວິຊາສົກປີ 2020, ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຕິດຕາມການສອບເສັງຂອງທ່ານນາງ ແກ້ວອຸດອນ ດວງມະນີວົງ ຄະນະປະຈໍາພັກເມືອງ,ມີທ່ານນາງ ດວງຈັນ ເທບບົວລະບັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກຳມະການສອບເສັງ ແລະ ນັກສອບເສັງ 50 ກວ່າຄົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາຄູອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃໝ່ ເຂົ້າເປັນພະນັກງານລັດຖະກອນຄູເຂົ້າສັງກັດໃນ 6 ວິຊາ ສົກປີ 2020 ຄັ້ງນີ້ ລວມມີນັກສຶກສາເຂົ້າສອບເສັງທັງໝົດ 34 ຄົນ, ຍິງ 21 ຄົນ, ຄັດເລືອກເອົາ 6 ຄົນ, ໂດຍການສອບເສັງ ປາລາໄນ ແລະ ອັດຕະໄນ,ມີລາຍວິຊາຫລັກ ຄື: ຄູອະນຸບານສຶກສາ,ຄູປະຖົມສຶກສາ,ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ,ຄູຊີວະສາດ,ຄູຟິຊິກສາດ ແລະ ຄູເຄມີສາດ ວິຊາລະ 1 ຕົວເລກ,ເຊິ່ງນັກສອບເສັງທີ່ຜ່ານເຂົ້າໃນຮອບຕັດສິນ ແມ່ນຈະໄດ້ບັນຈຸຊັບຊ້ອນຢູ່ແຕ່ລະໂຮງຮຽນພາຍໃນເມືອງທ່າແຕງ ລົງສູ່ຮາກຖານບ້ານ.


ໂອກາດນີ້ ທ່ານນາງ ແກ້ວອຸດອນ ດວງມະນີວົງ ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ: ການສອບເສັງເທື່ອນີ້ ແມ່ນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການຢ່າງເຄັ່ງຄັດ,ມີຄວາມເປັນລະບຽບ,ບໍລິສຸດ,ໂປ່ງໃສ່,ຍຸຕິທໍາ ດໍາເນີນໄປດ້ວຍດີ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

ເພື່ອສະກັດກັ້ນການກະທໍາຜິດຂອງນັກສອບເສັງ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຍາມຫ້ອງສອບເສັງ,ບັນດານັກສອບເສັງ ຈົ່ງກຽມພ້ອມທາງດ້ານຄວາມຮູ້,ຄວາມສາມາດ,ປະສົບການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ການປະຕິບັດໂມງເວລາຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງຄະນະກໍາມະການຍາມຫ້ອງສອບເສັງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກການສອບເສັງຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເພື່ອປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິພາບການບໍລິຫານລັດ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານຕ່າງໆຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ,ທັງເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນມີຄຸນນະພາບໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ.

ໂດຍ ພອນ ບຸນອຸທິດ