ທນບ ສືບຕໍ່ປ່ອຍສິນເຊື່ອໃນປີນີ້ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນ

692

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ) ເປີດເຜີຍວ່າ: ການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໃນປີ 2019 ຜ່ານມາ 2.936,51 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້, ສິນເຊື່ອລາຍກຸ່ມ ຈໍານວນ 1.927 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ສິນເຊື່ອລາຍບຸກຄົນ ຈໍານວນ 1.009 ຕື້ກວ່າກີບ. ຂະນະທີ່, ແຜນການປີ 2020 ທນບ ຄາດຄະເນແຜນການທັງໝົດ 295 ຕື້ກວ່າກີບ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ.

 

ທ່ານ ວຸດທິ ເລື່ອນວິໄລວົງ ຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານທະນາຄານນະໂຍບາຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສະໜອງສິນເຊື່ອ ມາຮອດທ້າຍປີ 2019 ຈໍານວນ 2.936,51 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 103% ຂອງແຜນປີ (2.859,6 ຕື້ກີບ). ໃນນີ້, ຍອດສິນເຊື່ອລາຍກຸ່ມ ຈໍານວນ 1.927,01 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 18 ແຂວງ, 125 ເມືອງ, 3.340 ບ້ານ, 53.193 ກຸ່ມ, 190.234 ຄອບຄົວ ໂດຍແບ່ງເປັນຄອບຄົວທຸກຍາກ 40.203 ຄອບຄົວເທົ່າກັບ 21%. ສ່ວນຍອດສິນເຊື່ອລາຍບຸກຄົນ ຈໍານວນ 1.009,50 ຕື້ກີບ, 2.484 ລາຍ ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງເປັນໄລຍະສັ້ນ 266,17 ຕື້ກີບ; ໄລຍະກາງ 765,02 ຕື້ກີບ ແລະ ໄລຍະຍາວ 1.905,31 ຕື້ກີບ.

ສໍາລັບຍອດສິນເຊື່ອໄດ້ກວມເອົາບັນດາຂະແໜງການຜະລິດມີຄື: ປູກຝັງ ຈໍານວນ 944,02 ຕື້ກີບ; ລ້ຽງສັດ 1.712,18 ຕື້ກີບ; ຫັດຖະກໍາ 35,77 ຕື້ກີບ; ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ 83,70 ຕື້ກີບ; ການບໍລິການ 160,81 ຕື້ກີບ. ຍອດສິນເຊື່ອແຍກຕາມຂົງເຂດໃຫ້ບໍລິການໃນເມືອງເປົ້າໝາຍຈໍານວນ 1.903,10 ຕື້ກີບ; ເຂດຈຸດສຸມລັດຖະບານ-ທ້ອງຖິ່ນ 320,28 ຕື້ກີບ; ບ້ານສາມສ້າງ 296,38 ຕື້ກີບ ແລະ ໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ 416,75 ຕື້ກີບ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງສາມາດປະເມີນປະສິດທິຜົນສິນເຊື່ອເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຄື: ເປົ້າໝາຍລ້ຽງງົວ ຈໍານວນ 1.026,30 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 52,552 ຄອບຄົວທີ່ຊື້ງົວມາລ້ຽງ 193.916 ໂຕ; ເປົ້າໝາຍລ້ຽງແບ້ ຈໍານວນ 75,63 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 1.009 ຄອບຄົວທີ່ຊື້ແບ້ມາລ້ຽງ 21.443 ໂຕ; ເປົ້າໝາຍລ້ຽງຫມູ ຈໍານວນ 271,80 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 10.853 ຄອບຄົວທີ່ຊື້ໝູມາລ້ຽງ 62.635 ໂຕ; ເປົ້າໝາຍລ້ຽງຄວາຍ ຈໍານວນ 18,76 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 929 ຄອບຄົວທີ່ຊື້ຄວາຍມາລ້ຽງ 2.839 ໂຕ; ປູກຫມາກແໜ່ງ ຈໍານວນ 74,78 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 3.670 ຄອບຄົວໃນເນື້ອທີ່ການຜະລິດ 450 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 200 ໂຕນ; ປູກມັນຕົ້ນ 152,95 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 6.461 ຄອບຄົວໃນເນື້ອທີ່ການຜະລິດ 31.900 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 127.511 ໂຕນ; ການປູກເຂົ້ານາປີ 23,63 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 6.898 ຄອບຄົວ ໃນເນື້ອທີ່ການຜະລິດ 3.020 ເຮັກຕາ ແລະ ຜົນຜະລິດ 12.075 ໂຕນ.

ສໍາລັບປີ 2019 ໄດ້ເກີດມີຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ 6 ແຂວງ, 20 ເມືອງ, 156 ບ້ານ, 2.985 ຄອບຄົວ ຄິດເປັນວົງເງິນກູ້ຢືມທັງໝົດດ 45,59 ຕື້ກີບ, ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຕົວຈິງ 26,79 ຕື້ກີບ. ປັດຈຸບັນ ທນບ ກໍາລັງກໍານົດວິທີທາງແກ້ໄຂ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແລະ ສ້າງແຜນຟື້ນຟູຊ່ວຍລູກຄ້າທີ່ຖືກຜົນກະທົບຕາມລະບຽບຂັ້ນຕອນຂອງ ທນບ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ເກີດມີພະຍາດລະບາດ (ພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກກາ) ຢູ່ 3 ແຂວງ, 6 ເມືອງ, 42 ບ້ານ, 207 ກຸ່ມ, 1.174 ຄອບຄົວ ມູນຄ່າທີ່ຖືກຜົນກະທົບທັງໝົດ 10,06 ຕື້ກີບ.