ດູ​ຕົນ​ຊາວ​ສວນ! ປູກ​ໝາກ​ອືສົ່ງ​ອອກຈີນຕົກຄ້າງ 3 ພັນ​ກວ່າໂຕນ, ເນົ່າເປືອຍແລ້ວ 10%

913

ຜົນ​ກະ​ທົ​ບຈາກ​ກາ​ນ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປູກໝາກອື ສົ່ງອອກໄປຈີນ ຕົກຄ້າງ 3.267 ໂຕນ ແລະ ເນົ່າເປືອຍເສຍຫາຍແລ້ວ 10% ທ່ານໃດມີເງື່ອນໄຂ ສາມາດໄປຊື້ໄດ້

ຫລັງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2020 ຜູ້ປະກອບການສາມາດເຂົ້າມາ ເກັບຊຶ້ຜົນຜະລິດພຶດລະດູແລ້ງນຳຊາວສວນໄດ້ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫມາກພັກທອງ (ຫມາກອື) ທີປະຊາຊົນຢູ່ເມືອງນາໝໍ້, ແຂວງອຸດົມໄຊ ປູກເພື່ອສົ່ງອອກຂາຍໃຫ້ກັບພໍ່ຄ້າຊາວຈີນ ເຊີ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ມາຮອດປະຈຸບັນ ລັດຖະບານໄດ້ມີນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນຫລາຍດ້ານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພໍ່ຄ້າຊາວຈີນສາມາດເຂົ້າມາເກັບຊື້ຜົນພະລິດຂອງປະຊາຊົນໄປຂາຍໄດ້ ປະຈຸບັນຢູ່ເມືອງນາຫມໍ້ ມີປະຊາຊົນປູກຫມາກຟັກທອງເອງ 2 ບ້ານຄື: ບ້ານນາສະຫວ່າງ ມີ 90 ຄອບຄົວ, ບ້ານຂວາງ ມີ 150 ຄອບຄົວ,

ເປັນຂອງນັກທຸລະກິດຊາວຈີນມີ 7 ຫົວຫນ່ວຍ ລວມທັງຫມົດ 13 ບ້ານ 700ແຄອບຄົວ ໃນເນື້ອທີ່ ເກັບກູ້ 111 ເຮັກຕາ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດທັງຫມົດ 5.860 ໂຕນ ແລະ ໄດ້ສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ ສອງຊຸດແລ້ວ ຈຳນວນ 2.593 ໂຕນ ແລະ ຍັງຄ້າງ 3.267 ໂຕນ ເຊິ່ງໄດ້ເນົ່າເປືອຍເສຍຫາຍ 10% ແລ້ວ.