ສ່ວຍສາອາກອນແຂວງຈຳປາສັກ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ງວດ​ທີ 1 ໄດ້​ພຽງ 18,16% ຂອງ​ແຜນ​ປີ

733

ໃນປີ 2020 ສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳແຂວງຈຳປາສັກ, ໄດ້ຮັບຕົວເລກແຜນການທັງໝົດ 790,00 ຕື້ກີບ.ໃນນີ້, ຂັ້ນແຂວງຮັບຜິດຊອບ 709,50 ຕື້ກີບ, ນະຄອນ-9 ຕົວເມືອງ 80,49 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບສູນກາງ (ວິຊາ) 4,00 ຕື້ກີບ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນງວດ I (3 ເດືອນມັງກອນ ຫາ ມີນາ 2020) ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 144,21 ຕື້ກີບທຽບໃສ່ແຜນງວດເທົ່າກັບ 100,89% ທຽບໃສ່ແຜນການປີເທົ່າກັບ 18,16% ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ສຸກກະເສີມ ສີຫານຸວົງ ຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳແຂວງຈຳປາສັກ ໃຫ້ສຳພາດຫວ່າງບໍ່ດົນນີ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເກັບລາຍຮັບຂອງສ່ວຍສາອາກອນຫັນໄປສູ່ລະບົບທັນສະໄໝ (TAXRIS) ການແຈ້ງຜ່ານລະບົບທະນາຄານຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ, ເພື່ອຫັນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສທັນສະໄໝສາມາດກວດສອບໄດ້, ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື້ອໝັ້ນໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ, ຕີຖອຍປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຫາງສຽງຂອງສັງຄົມຕໍ່ແໜງສ່ວຍສາອາກອນ.

ອີງຕາມສະຖິຕິຕົວເລກປີ 2019 ທົ່ວແຂວງຈຳປາສັກ, ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດແຈ້ງມອບອາກອນຜ່ານລະບົບ TAXRIS 1.026 ຫົວໜ່ວຍ. ໃນນັ້ນ, ຢູ່ນະຄອນປາກເຊ 855 ຫົວໜ່ວຍ, ບັນດາເມືອງ 171 ຫົວໜ່ວຍ, ສໍາລັບປີ 2020 ສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳແຂວງຈຳປາສັກ, ໄດ້ຮັບຕົວເລກແຜນການທັງໝົດ 790,00 ຕື້ກີບ.ໃນນີ້, ຂັ້ນແຂວງຮັບຜິດຊອບ 709,50 ຕື້ກີບ, ນະຄອນ-9 ຕົວເມືອງ 80,49 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບສູນກາງ (ວິຊາ) 4,00 ຕື້ກີບ.

ແຕ່ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນງວດ I (3 ເດືອນມັງກອນ ຫາ ມີນາ 2020) ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 144,21 ຕື້ກີບທຽບໃສ່ແຜນງວດເທົ່າກັບ 100,89% ທຽບໃສ່ແຜນການປີເທົ່າກັບ 18,16% ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄາດຄະເນໝົດປີການຈັດເກັບລາຍຮັບຈະປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 680,25 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 85,67% ຂອງແຜນການປີ ຫຼື ແຜນການ 14,33% ຄິດເປັນເງິນປະມານ 113,74 ຕື້ກີບ.

ແນວໃດກໍຕາມເພື່ອບັນລຸຕາມແຜນການລະດັບຄາດໝາຍ, ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການການໂຄສະນາເຜີຍ ແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ, ໃຫຍ່, ເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມທະວີວຽກງານການແຈ້ງເສຍອາກອນຕາມຖານລາຍຮັບປົກກະຕິຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບການລະດົມເຂົ້າສູ່ລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.