ກະຊວງຊັບ ຈັດປະກວດພາບຖ່າຍສິ່ງແວດລ້ອມ ຊິງເງິນລາງວັນ 8 ລ້ານກີບ

878

ຂໍເຊີນຊວນບັນດາທ່ານ ສົ່ງພາບຖ່າຍ ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະກວດ ເພື່ອລຸ້ນຮັບລາງວັນ ມູນຄ່າລວມທັງຫມົດ 8 ລ້ານກີບ

ໃນບັນດາພາບທີ່ຈະປະກວດມີ ຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດ, ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຊິ່ງມີເງິນລາງວັນໃຫ້


ສູງສຸດເຖິງ 8 ລ້ານກີບ ໂດຍມິກະຕິກາ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ສັບຊ້ອນ ທຸກທ່ານສາມາດສົ່ງພາບເຂົ້າປະກວດໄດ້