ໂດຍສານຄໍາມ່ວນເປີດບໍລິການ ພ້ອມຮຽກຮ້ອງທຸກພາກສ່ວນເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຢ່າງເຂັ້ມງວດ

664

ທ່ານ ສົນທະລີ ກັນຍານຸສອນ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖານີຂົນສົ່ງແຂວງຄຳມ່ວນ ຮຽກຮ້ອງມາຍັງຜູ້ໂດຍສານທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການຢູ່ສະຖານີຂົນສົ່ງຈົ່ງໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືປະຕິບັດຕໍ່ມາດຕະການຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ບໍ່ຈຳເປັນກໍ່ບໍ່ຄວນເດີນທາງຈົນກວ່າສະພາບຈະປົກກິຕິ

ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທຸກຄົນ. ກ່ຽວກັບບັນຍາກາດການເປີດບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານພາຍໃນແຂວງຄຳມ່ວນພາຍຫລັງທີ່ປີດບໍລິການເປັນເວລາເດືອນກວ່າ.


ມື້ນີ້ 18 ພຶດສະພາ ແມ່ນມື້ທຳອິດທີເປີດບໍລິການໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າຄຶກຄື້ນພໍສົມຄວນ, ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງຂັ້ນເທິງທາງໂດຍສານພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ລະບຽບທີ່ວາງອອກຢ່າງເຂັ່ງຂັດ, ຕໍ່ກັບຜູ້ໂດຍສານຈະເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຜ້າອັດປາກ, ສຳລັບເຂດບໍລິການໃນເຂດໂດຍສານແມ່ນໄດ້ມີເຊືອກກັ້ນ ເພື່ອເວັ້ນໄລຍະຫ່າງ, ມີຈຸດລ້າງມື, ເຈວລ້າງມື, ຈຸດກວດວັດອຸນນະພູມກ່ອນຈະຂຶ້ນລົດ.

ສ່ວນການຈຳກັດຜູ້ໂດຍສານແມ່ນໄດ້ມີພະນັກງານກວດກາຄັກແນ່ຖ້າເຕັມແລ້ວກໍ່ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂຶ້ນລົດຕື່ມ, ໂດຍຈະບໍ່ມີຕັ່ງເສີມ ແລະ ຫ້າມແວ່ເອົາຜູ້ໂດຍສານຕາມສາຍທາງ.