ອຸ່ນໃຈ ກະຊວງໂຍທາ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຄິວລົດທົ່ວປະເທດ ແທກອຸນນະພູມປະຊາຊົນກ່ອນໃຫ້ເຂົ້າຄິວ

765

ວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2020, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ອອກຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການເປີດບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກ, ທາງນໍ້າ ແລະ ທາງອາກາດ

ພາຍໃນປະເທດ ໃນໄລຍະປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 580/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ15/5/2020 ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໃນແຈ້ງການຂໍ້ໜຶ່ງ ຢູ່ສະຖານທີ່ ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ  ແລະ ບ່ອນລໍຖ້າລົດ ໜຶ່ງ ຕ້ອງມີຈຸດແທກອຸນນະພູມຢູ່ທາງເຂົ້າ ແລະ

ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າໄປນໍາໃຊ້ບໍລິການສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການແທກອຸນນະພູມ

ຖ້າພົບເຫັນວ່າອຸນນະພູມສູງເກີນ 37,5ອົງສາ ແມ່ນ ຫ້າມເດັດຂ້າດບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນສະຖານີ ແລະ ໂທຫາສາຍດ່ວນ 166

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຕ້ອງຈັດໃຫ້ນັ່ງຫ່າງກັນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ