ປະເທດລາວໄດ້ທີ 3 ໃນການໃຊ້ 4G ໄວທີ່ສຸດ

682

ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບ ອັນດັບ 3 ຄວາມໄວໃນການດາວໂຫລດຂໍ້ມູນ 4G ໄວທີ່ສຸດ ໃນຊາດອາຊຽນ ໂດຍອັນດັບຫນຶ່ງ ຕົກໄປເປັນຂອງ ປະເທດ ສິງກະໂປ, ແລະ ອັນດັບສອງ ຕົກໄປເປັນຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ຕາມລໍາດັບ.


ຫນັງສືພິມ VNExpress ຂອງຫວຽດນາມ ລາຍງານ ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2020 ນີ້ວ່າ ສປປ ລາວ ຢູ່ອັນດັບທີ່ 52 ຂອງໂລກ ຄວາມໄວໃນການດາວໂຫລດຂໍ້ມູນ ຜ່ານລະບົບ 4G ໂດຍມີຄວາມໄວໃນການດາວໂຫລດແມ່ນ 17.1 Mbps ແລະ ເປັນອັນດັບ 3 ຂອງຊາດອາຊຽນ ຮອງຈາກ ສິງກະໂປ ແລະ ຫວຽດນາມ.


ອັນດັບ 4 ໄດ້ແກ່ ບຣູໄນ, ອັນດັບ 5 ໄດ້ແກ່ ມຽນມາ, ອັນດັບ 6 ໄດ້ແກ່ ມາເລເຊຍ, ອັນດັບ 7 ໄດ້ແກ່ ອິນໂດເນເຊຍ


ອັນດັບ 8 ໄດ້ແກ່ ໄທ, ອັນດັບ 9 ຟິລິປິນ ແລະ ອັນດັບ 10 ກໍາປູເຈຍ.