ຂ່າວດີ…ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນສູງເຖິງ 1.550ກີບຕໍ່ລິດ

697

ລັດຖະບານປະກາດຂ່າວດີ ໂດຍແຈ້ງປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດ ເລີ່ມມື້ນີ້ ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2020 ໂດຍການປັບລົງແອັດຊັງພິເສດ1.550 ກີບຕໍ່ລິດ, ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບລົງ 1.070 ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ ກາຊວນ ປັບລົງ 490 ກີບຕໍ່ລິດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມປະຕິບັດ ເວລາ 6:00 ໂມງ.

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການເລກທີ 0465/ອຄ.ກຄພນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 13 ພຶກສະພາ 2020 ເຖິງສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ, ບັນດາບໍລິສັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແຈ້ງປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ລາຄາໃໝ່ນີ້ເລີ່ມປະຕິບັດວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2020 ເວລາ 06:00ໂມງ ການປັບຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຄັງແຮອັດຊັງພິເສດ400ກີບຕໍ່ລິດ, ແອັດຊັງທໍາມະດາ 575 ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ ກາຊວນ 300ກີບຕໍ່ລິດ

ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແອັດຊັງພິເສດ 1.550ກີບຕໍ່ລິດ, ປັບລົງແອັດຊັງທໍາມະດາ 1.070ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ ກາຊວນ 490ກີບຕໍ່ລິດ