AFD ອະນຸມັດເງິນ 2 ລ້ານເອີໂຣ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ຫ້ອງວິເຄາະບັນດາປະເທດອາຊຽນ

633

ເຖິງວ່າ 5 ປະເທດໃນເຂດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ລາວ, ມຽນມາ, ກຳປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ຟິລິບປິນ ຈະມີກໍລະນີຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ສະສົມມາຮອດປັດຈຸບັນ ພຽງ 755 ກໍລະນີກໍ່ຕາມ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງສູງໃນລະບົບສາທາລະນະສຸກ ເຫັນວ່າບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້ຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ສະພາບການລະບາດດັ່ງກ່າວ.

ຫຼ້າສຸດວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2020 ອົງການຝຣັ່ງເພື່ອການພັດທະນາ (AFD) ໄດ້ອານຸມັດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຈຳນວນ 2 ລ້ານເອີໂຣ ເພື່ອນຳເຂົ້າໃນໂຄງການ ECOMORE II ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະຖາບັນປາສເຕີ ປະຈຳລາວ ລາວ ແລະ ບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງໃນພາກພື້ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ການເຝົ້າລະວັງ, ວິເຄາະ ແລະ ການຕອບໂຕ້ການລະບາດພະຍາດ ຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ.

ທ່ານ ຢາຊິດ ເບັນຊາອິດ (Yazid Bensaid) ຜູ້ອໍານວຍການອົງການຝຣັ່ງເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳພາກພື້ນ ອາຊຽນ ໄດ້ໃຫຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ທ່ານ ເອັມມານູຍແອນ ມາຄຣົງ ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ, ອົງການ AFD ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕອບໂຕ້ສະຖານະການດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງໂລກ, ໂດຍລິເລີ່ມຈາກ “ການຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພື່ອສຸຂະພາບຂອງທຸກຄົນ” ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 9 ເມສາ ແລະ ໄດ້ອານຸມັດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມຕື່ມ ໃນວັນທີ 28 ເມສາ ຜ່ານມາ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການທີ່ປະສານງານໂດຍສະຖາບັນປາສເຕີ (ECOMORE II) ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາຫ້ອງວິເຄາະຂອງ 5 ປະເທດດັ່ງກ່າວໃນການສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ໂດຍມີທັງໝົດ 7 ຫ້ອງວິເຄາະຂອງ 5 ປະເທດດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງແຕ່ລະຫ້ອງວິເຄາະຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງ ໃນການຕອບໂຕ້ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ: ເພີ່ມທະວີຄວາມອາດສາມາດດ້ານອຸປະກອນ, ຊື້ເຄື່ອງກວດວິເຄາະ, ເຄື່ອງປ້ອງກັນສຳລັບພະນັກງານວິຊາການ, ການເສີມສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ພັດທະນາຍຸດທະສາດການວິເຄາະເຊື້ອໂລກ ປະກອບກັບການວິເຄາະໂມເລກູຮທີ່ໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ, ສະໜັບສະໜູນວຽກງານປະມວນຂໍ້ມູນໂດຍຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ (IRD) ໃນການຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ. ສຳລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນສະຖາບັນປາສເຕີ-ລາວ ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຕາມຄຳສະເໜີຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຕອບໂຕ້ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ໂດຍທ່ານ ຢາຊິດ ເບັນຊາອິດ ຍັງເວົ້າຕື່ມວ່າ: ມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການລະບາດໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ຊ້າລົງຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ຕາມຄຳແນະນຳຂອງອົງການອານາໄມໂລກ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຂອງຫ້ອງວິເຄາະ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື ໃນການຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ນອກນັ້ນ, ທ່ານ ສຈ ປີແອກ-ມາຣີ ຊິຣາກ (Pierre-Marie Girard) ຫົວໜ້າເຄືອຂ່າຍສາກົນຂອງສະຖາບັນປາສເຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໂຄງການ ECOMORE II ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ຢ່າງສົມບູນແບບ ເຖີງຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຂອງເຄືອຂ່າຍສາກົນສະຖາບັນປາສເຕີ ທີ່ມຸ່ງໝັ້ນເຮັດວຽກເພື່ອປະຊາຊົນ ກໍ່ຄືການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດຕິດຕໍ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ໄປຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າທົ່ວໂລກ ອີກດ້ວຍ.

(ຂໍ້ມູນຈາດສະຖານທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳລາວ)