ກະຊວງກະສິກໍາໃຫ້ກຽມວາງສະແດງເບ້ຍໄມ້ ແລະ ຈັດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

657

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເຖິງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ກົມ ແລະ ສະຖາບັນອ້ອມຂ້າງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການຈັດພິທີເນື່ອງໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ.ແຈ້ງການໄດ້ລະບຸ ໃຫ້ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືຈັດງານວາງສະແດງເບ້ຍໄມ້ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ຢູ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ, ກະທັດຮັດແຕ່ມີເນື້ອໃນທັງປະຢັດງົບປະມານ.
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/nV_lN7CFKMQwawyjVF6VI3_KsbHSY_Kd8rV9ABeWZo-5Q4iJYX_KV6M4YVUqzgORcrLkU2L-cGcr7CYxMSiV6TaA4d6iDA6l3rZOfqzXMWs2r6shIpA4lg

ສໍາລັບການຈັດພິທີເນື່ອງໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແມ່ນໃຫ້ຈັດແບບກະທັດຮັດ ແຕ່ຮັບປະກັນ ເນື້ອໃນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຈັດພິທີໃຫຍ່ ຄືທຸກໆປີທີ່ຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍອາດຈະຈັດໃນລະຫວ່າງທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ ຫາຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາ ນີ້

ແຈ້ງການໄດ້ລະບຸໄວ້ຕື່ມວ່າ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປູກຕົ້ນໄມ້ໃນແຕ່ລະປີໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການ ພ້ອມທັງ ເປັນການສ້າງຂະບວນການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເນື່ອງໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2020 ໂດຍແນໃສ່ການໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ເຍົາວະຊົນໃຫ້ຮູ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງປ່າໄມ້ທີ່ຕິດພັນກັບການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າ ທີ່ພົວພັນເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ຈຶ່ງແຈ້ງໃຫ້ກົມປ່າໄມ້ ເປັນເຈົ້າການ ປະສານສົມທົບກັບພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບັນດາແຂວງ, ບັນດາເມືອງ, ນັກທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ