ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີແຮງງານທີ່ກັບມາຈາກປະເທດ 2.400 ກວ່າຄົນ

649

ຂປລ. ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້, ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີແຮງງານລາວ ທີ່ກັບຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງທັງໝົດ 2.400 ກວ່າຄົນ, ໃນນັ້ນສ່ວນຫລາຍແມ່ນໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ຜ່ານຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານຂອງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ບໍລິສັດຈັດຫາງານອື່ນໆ.

ພ້ອມນີ້, ຍັງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ຖ້າຕ້ອງການຢາກໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບແຮງງານຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະເໜີຜ່ານຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານຂອງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຫລື ສະເໜີຜ່ານບໍລິສັດຈັດຫາງານ, ເຊິ່ງບໍລິສັດຈັດຫາງານແມ່ນຈະຊ່ວຍໃນການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ຈັດສົ່ງແຮງງານ ໂດຍມີສັນຍາແຮງງານ ເພື່ອສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ປະເທດໃກ້ຄຽງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຖ້າມີບັນຫາໃດໆພັກ-ລັດເຮົາກໍຈະສາມາດຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານນັ້ນໄດ້ ລວມເຖິງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ.

ທ່ານ ລຳພອຍ ສີອັກຄະຈັນ ຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ສາມາດເກັບກຳໄດ້ວ່າແຮງງານລາວ ທີ່ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ຜ່ານສູນຈັດຫາງານ ແລະ ບໍລິສັດຈັດຫາງານ ວ່າມີຈຳນວນໜ້ອຍຫລາຍປານໃດ ເມື່ອເກີດມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ຈຶ່ງຮູ້ວ່າມີແຮງງານລາວ ເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍທີ່ໄປອອກແຮງງານດ້ວຍຕົນເອງ.