ດ່ານພາສີສາກົນພູເກືອ ຈະສຸມໃສ່ເກັບລາຍຮັບໃຫ້ບັນລຸ 35 ກວ່າຕື້ກີບ.

654

ປີ 2019 ຜ່ານມາ ດ່ານພາສີສາກົນພູເກືອ ເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໄດ້ທັງໝົດ 23,91 ຕື້ກວ່າກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ເທົ່າກັບ 74,74%. ສໍາລັບແຜນປີ 2020 ໄດ້ຮັບຕົວເລກທັງໝົດ 35,5 ຕື້ກວ່າກີບ.

ທ່ານ ເຄນໄຊ ທອງພຸດ ຫົວໜ້າດ່ານພາສີສາກົນພູເກືອ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:  ປີ 2019 ຜ່ານມາດ່ານພາສີສາກົນພູເກືອເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໄດ້ທັງໝົດ 23,91 ຕື້ກວ່າກີບທຽບໃສ່ແຜນການປີ ເທົ່າກັບ 74,74%, ລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຈາກຄ່າຊັກພິເສດສົ່ງອອກ, ພາສີຂາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ນໍ້າມັນເຄື່ອງ, ພາຫະນະ, ສິ້ນສ່ວນອາໄຫຼ່ຕ່າງໆ, ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ,ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ປະເພດສິນຄ້າອື່ນໆ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ.

  

ສໍາລັບແຜນການຈັດເກັບລາຍຮັບປີ 2020 ໄດ້ຮັບຕົວເລກທັງໝົດ 35,5 ຕື້ກວ່າກີບ. ສະນັ້ນ,ເພື່ອໃຫ້ລາຍຮັບບັນລຸຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ໄດ້ວາງຫຼາຍມາດຕະການໂດຍຖືເອົາການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດໃຫ້ອ້າຍນ້ອງພະນັກງານ-ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີເປັນຫຼັກ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ບຸກຄົນຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຕາມຕົວເລກແຜນການທີ່ຂັ້ນເທິງມອບໝາຍ, ເຂັ້ມງວດກວດກາສິນຄ້າ-ເຄື່ອງຂອງສົ່ງອອກ-ນໍາເຂົ້າໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍເນັ້ນການບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ, ຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ໂປ່ງໃສ, ສາມາດກວດສອບໄດ້, ປຸກລະດົມຂົນຂວຍຜູ້ປະກອບການໃຫ້ມາເຄື່ອນໄຫວໃນການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງຜ່ານດ່ານພາສີສາກົນພູເກືອຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກໍ່ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ນໍາໃຊ້ລາຄາຕົວຈິງເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການຄິດໄລ່ຈັດເກັບພາສີ-ອາກອນຈາກການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງທຸກປະເພດ;ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງກວດກາການນໍາເຂົ້າວັດຖຸ-ອຸປະກອນ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ພາຫະນະນໍາເຂົ້າໂດຍຮູບການຍົກເວັ້ນຂອງໂຄງການລົງທຶນເພື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້ຖືກເປົ້າໝາຍ; ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາສົ່ງອອກໄມ້, ແຮ່ທາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ; ເພີ່ມທະວີວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລັກລອບໜີພາສີພາຍໃນດ່ານ-ນອກດ່ານ ລວມທັງຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ອື່ນໆ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄະນະດ່ານພາສີສາກົນພູເກືອ ໄດ້ມີມາດຕະການໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃນປີ 2020, ແຕ່ຍັງສິ່ງທ້າຍທ້າຍໂດຍສະເພາະສໍາລັບການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຄາດຄະເນໜົດປີດ່ານພາສີສາກົນພູເກືອອາດເກັບລາຍຮັບບໍ່ບັນລຸຕາມລະດັບຄາດໝາຍ, ເນື່ອງຈາກດ່ານພາສີສາກົນພູເກືອຕິດພັນກັບ ສສ. ຫວຽດນາມ ເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າ-ອອກຂອງຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ຜູ້ປະກອບບການສົ່ງອອກ-ນໍາເຂົ້າຫຼຸດລົງ ແລະ ອື່ນໆ.

(ເນື້ອໃນ: ອາພັດສະລາ)