ອັດຕະປື ຈະພັດທະນາເມືອງສະຫນາມໄຊ ໃຫ້ໄປຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ.

670

ໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 2020 ຜ່ານມານີ້ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອປືກສາຫາລືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາ ເມືອງສະຫນາມໄຊ ຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ.ຂື້ນທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ ເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື.ມີພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຜ່ານບົດລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມທິດຊີ້ນຳບົດບັນທຶກຂອງກອງປະຊຸມທີ່ຜ່ານມາ.ເຊິ່ງໄດ້ມີການຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ໂດຍສະເພາະໄດ້ມີການປະສານງານກັບເມືອງສະຫນາມໄຊ ໃນຫນ້າວຽກຂໍ້ມູນຕາມຫົວຂໍ້ແບບຟອມທີ່ໄດ້ຈັດມອບໃຫ້ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານ ພ້ອມແນະນໍາໃຫ້ມີແຜນນໍາສະເຫນີ ຕໍ່ການດຳນົດບ້ານທົດລອງເບື້ອງຕົ້ນ ປີ2020 ເພື່ອໄດ້ມີການເປັນເອກະພາບ ແລະຮັບຮອງໃນຄະນະຮັບຜິດ ຊອບໂຄງການຂັ້ນແຂວງ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ທົບທວນທິດຊີ້ນໍາຂອງກອງປະຊຸມຜ່ານມາເຊີ່ງໄດ້ເນັ້ນຫນັກໃຫ້ພະແນກການ ແລະ ເມືອງ ໃນການສະຫນອງຂໍ້ມູນ ຕາມແບບຟອມເຈາະຈີ້ມ ການສ້າງແຜນແມ່ບົດພັດທະນາເມືອງສະຫນາມໄຊຕາມທິດສ້າງສັງຄົມນິຍົມ ໃນໄລຍະ 4 ປີ; ໄດ້ປຶກສາຫາລືເພື່ອກຳນົດ ແລະ ປັບປຸງ ແຜນພັດທະນາຂອງບັນດາໂຄງການ ອັນໃດເປັນບູລິດມະສິດໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ລວມທັງງົບປະມານໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງທຶນ ໂດຍມີກົນໄກຄຸ້ມຄອງລະອຽດ ພ້ອມນີ້ກໍ່ມີການລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງກຸ່ມການຜະລິດແຕ່ຫົວທີ; ໄດ້ປະສານຄະນະຂັ້ນເມືອງໃນການສະເຫນີບ້ານ ທີ່ຈະເອົາເປັນຈຸດສຸມຕົວແບບ ປີ2020 ສ້າງສັງຄົມນິຍົມ ແຕ່ຮາກຖານບ້ານຂຶ້ນມາ ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທີງຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ.

ກອງປະຊຸມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີຄຳເຫັນລາຍງານວຽກທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອພ້ອມກັນວາງແຜນປັບປຸງວຽກງານໃນຕໍ່ຫນ້າໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ວ່ອງໄວ ທັນກັບສະພາບການທີ່ດຳນົດໄວ້.ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການກໍານົດແຜນການຕ່າງໆທີ່ຈະສ້າງເມືອງສະໜາມໄຊ ຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ.

ຂຽນໂດຍ : ສິດຕິພອນ ຂ.ອັດຕະປື