ຄະນະສະເພາະກິດ ລົງຊຸກຍູ້ກຸ່ມຜະລິດກະສິກຳອິນຊີເມືອງໄຊທານີ

684

ໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2020 ນີ້, ຄະນະສະເພາະກິດ ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 51/ນຍ,ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ຜະລິດໄດ້ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການ ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ.

ທ່ານ ປອ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ສຈ.ປອ ພວງປະຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄຳ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຄະນະຊ່ວຍວຽກສະເພາະກິດນໍາອີກດ້ວຍ.

ໄດ້ລົງໄປເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້-ພົບປະກຸ່ມຜູ້ຜະລິດກະສິກຳອິນຊີບ້ານໂນນແຕ້, ຟາມປູກພືດ-ຜັກປອດສານພິດຂອງບໍລິສັດ ເມືອງລາວຟູດສ໌ ຈຳກັດ ທີ່ບ້ານທ່າສົ້ມມໍ, ກຸ່ມຜະລິດຜັກອິນຊີບ້ານທົ່ງມັ່ງ, ສູນມາດຕະຖານກະສິກໍາສະອາດ (ບ້ານເວີນຄຳ) ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດກະສິກຳອິນຊີຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.